Oferta pracy

Specjalista/Referent - Wydział Malarstwa

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieO firmie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

plac Jana Matejki 13

Kraków

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Samodzielny referent lub specjalista
w dziekanacie Wydziału Malarstwa
 1. Nazwa stanowiska pracy:

Samodzielny referent lub specjalista w dziekanacie Wydziału Malarstwa

 1. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:
 • Wykształcenie co najmniej średnie,
 • Praktyczna znajomość przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych, a także Kpa - w zakresie obowiązków stanowiska
 • Znajomość języka angielskiego – poziom B1/B2
 • Obsługa programów biurowych w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków
 1. Dodatkowe wymagania:
 • preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności administracyjne,
 • preferowany staż minimum 3 lata, w szczególności doświadczenie w dziekanacie publicznej szkoły wyższej,
 • pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2 oraz innych języków obcych na poziomie komunikatywnym,
 • pożądane doświadczenie w pracy w systemie Akademus,
 • oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: komunikatywność, orientacja na klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 1. Zakres podstawowych obowiązków:
 • Prowadzenie spraw studenckich,
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją kształcenia,
 • Sprawy związane z obsługą sekretarską dziekana.
 1. Wymiar etatu: 1,0 (pełen), przewidywany termin zatrudnienia – możliwie jak najszybciej
 2. Charakter zatrudnienia: umowa na czas określony do 31.12.2022r.
 3. Wymagane dokumenty :
 • List motywacyjny,
 • Curriculum Vitae
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności,
 • klauzula dot. przetwarzania danych osobowych na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym (w budynku głównym ASP w Krakowie przy pl. Matejki 13) lub pocztą albo na adres e-mail [email protected]) z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko w dziekanacie WM" do dnia 06.11.2020r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy