Oferta pracy

Specjalista rynków zagranicznych w Biurze Maklerskim

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista rynków zagranicznych w Biurze MaklerskimNumer ref.: UGR/055/0820

W związku z dynamicznym rozwojem oferty rynków zagranicznych w Biurze Maklerskim mBanku (BM) poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za rozwój oferty giełdowych rynków zagranicznych dla klientów BM. Obecnie zapewniamy naszym klientom dostęp do największych giełd jak NYSE, Nasdaq, LSE czy Eurex.

 

Do twoich zadań jako product ownera segmentu rynków zagranicznych w BM należeć będzie m.in.:

 • realizacja wyników finansowych w segmencie rynków zagranicznych
 • rozwijanie oferty produktowej w zakresie rynków zagranicznych (nowe rynki, rodzaje papierów wartościowych, nowe relacje z partnerami zagranicznymi)
 • udział w tworzeniu strategii rozwoju segmentu rynków zagranicznych w BM
 • rozwój nowych produktów w zakresie rynków zagranicznych (np. fractional shares)
 • współpraca z partnerami zagranicznymi: brokerami zagranicznymi zapewniającymi płynność dla klientów BM, depozytariuszami
 • współpraca z zespołami programistycznymi BM w zakresie rozwoju platform transakcyjnych pod kątem rynków zagranicznych
 • współpraca z zespołami mBanku w zakresie optymalizacji procesów operacyjnych związanych z rynkami zagranicznymi, takich jak przewalutowania, rozliczanie transakcji, realizacja corporate actions

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek ścisły)
 • min. 2 lata doświadczenia na rynku giełdowym, najlepiej w segmencie rynków zagranicznych
 • swobodnie rozmawiasz i piszesz w języku angielskim (niezbędne ze względu na anglojęzyczny charakter relacji z podmiotami zewnętrznymi)
 • dobrze rozumiesz mechanikę działania rynków giełdowych, kluczowe procesy związane z handlem giełdowym (proces realizacji zleceń, przewalutowania dla rynków zagranicznych, rozliczenia, corporate actions)
 • znasz kluczowe regulacje obowiązujące na rynkach giełdowych (MIFID, EMIR, podstawowe wytyczne KNF)
 • posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, potrafisz jasno formułować wnioski na podstawie analizy danych
 • jesteś osobą zorientowaną na wynik i skuteczną; potrafisz samodzielnie podejmować decyzje, organizować własną pracę


Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • posiadanie certyfikatu maklera, doradcy lub CFA
 • znajomość SQL umożliwiająca samodzielne generowanie raportów i analizę danych

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy