Oferta pracy

Specjalista / Samodzielny Referent w Dziale Zarządzania Nieruchomościami PK (KA-6)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiO firmie

 • Warszawska 24
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Kraków

Politechnika Krakowska

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

Specjalisty / Samodzielnego Referenta
(w zależności od stażu pracy)

w Dziale Zarządzania Nieruchomościami PK (KA-6)

umowa o pracę na pełny etat

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kompleksowa obsługa administracyjna jednostki - Działu Zarządzania Nieruchomościami
(ewidencja korespondencji, rejestracja zawieranych umów, realizacja bieżących zamówień, opisywanie faktur, itp.);

b) bieżąca aktualizacja danych w informatycznych bazach danych stosowanych w Dziale;

c) aktywne wsparcie pozostałych członków zespołu w realizowanych zadaniach Działu
(tj. w  przygotowywanych postępowaniach przetargowych, przygotowywanych i zawieranych przez jednostkę umowach, ustanawianych służebnościach, wykonywanych analizach, przygotowywanych raportach, opiniach, prowadzonej korespondencji z kontrahentami i jednostkami, itp.).

2. Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie: wyższe (preferowane o profilu: administracyjnym, ekonomicznym, technicznym lub wykształcenie kierunkowe związane z obsługą rynku nieruchomości);

b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): w przypadku specjalisty – minimum 3 lata;

c) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: wymagane doświadczenie minimum 1 rok w obszarze związanym z tematycznie z zakresem realizowanych zadań na stanowisku;

d) znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym;

e) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: praktyczna znajomość obsługi komputera (MS Office);

f) wymagane predyspozycje i cechy osobowościowe: szybkość i sprawność w działaniu, samodzielność i dobra organizacja pracy, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność, dokładność i sumienność, a także gotowość do poszerzania swojej wiedzy.

3. Dodatkowe wymagania:

a) mile widziane kierunkowe wykształcenie z zakresu nieruchomości (tematyczne studia podyplomowe z zakresu obsługi rynku nieruchomości, np.: pośrednictwo, zarządzanie, gospodarka nieruchomościami, itp.);

b) mile widziana znajomość przepisów i urzędowych procedur administracyjnych;

c) mile widziana praktyczna znajomość zasad i powszechnie obowiązujących przepisów z zakresu nieruchomości.

4. Wymagane dokumenty:
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej
w godz. 9:00-13:00
lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected]
w terminie do 22.06.2021r.
 
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko samodzielny referent/specjalista w Dziale Zarządzania Nieruchomościami KA-6.
w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko samodzielny referent/specjalista w Dziale Zarządzania Nieruchomościami KA-6.
 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.
 
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 12.07.2021 do 21.07.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Ogłoszenie archiwalne