Oferta pracy

Specjalista Sekcji Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Wydział Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

Mogilska 85

Grzegórzki

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości wojskowych,

 • pozyskiwanie nieruchomości i przekazywanie ich poza resort obrony narodowej,

 • zlecanie robót geodezyjnych i nadzór nad wykonawstwem przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

 • analizowanie otrzymanych decyzji, postanowień urzędów administracji państwowej i samorządowej dotyczących nieruchomości wojskowych oraz przygotowanie projektów odwołań od tych decyzji,

 • prowadzenie części formalnoprawnej i opisowej operatu ewidencyjnego nieruchomości oraz bieżące jego uaktualniania w zakresie ustalonym w przepisach o gospodarce nieruchomościami w wojsku.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe geodezyjne lub min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku w administracji publicznej związanym z zagadnieniami z obszaru gospodarki nieruchomościami,

 • znajomość ustaw związanych z pracą na stanowisku, m. in.:

 • - gospodarce nieruchomościami,

 • - Prawo geodezyjne i Kartograficzne,

 • - księgach wieczystych i hipotece,

 • - Kodeks cywilny.

 • obsługa MS Office,

 • umiejętność samodzielnego redagowania pism urzędowych,

 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole i dobra jej organizacja,

 • posiadanie osobowego poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez uprawnione służby państwowe (SKW, ABW) w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, związanego z wydaniem takiego poświadczenia.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę zawartej na okres próbny, następnie na czas określony, docelowo na czas nieokreślony,

 • wymiar czasu pracy: pełny etat,

 • stabilne zatrudnienie w zgranym zespole,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka),

 • dodatek za wysługę lat w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • samochód służbowy dla celów podróży służbowych,

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1) podanie o pracę adresowane do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,

2) CV z opisem przebiegu zatrudnienia,

3) klauzula rekrutacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

4) kwestionariusz osobowy - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

6) oświadczenie do naborów przyszłych - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA.

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10.07.2022 r.

- osobiście w siedzibie firmy - Kraków ul. Mogilska 85 (kancelaria),

- elektronicznie - adres e-mail: [email protected],

- faksem nr. fax. 261 130 813.

INFORMACJE DODATKOWE

1) w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów i przesłane w formie czytelnych skanów.

2) dokumenty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego, datę osobistego dostarczenia do kancelarii Zarządu, a w przypadku dokumentów złożonych drogą mailową data wpływu na skrzynkę mailową.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie Sekcją Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - nr tel. 261 130 856 lub Sekcją Personalno – Administracyjną – nr tel. 261 130 814.