INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ LUB BĘDĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W REKRUTACJI

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6c/47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000504383, NIP 5861044906, REGON 190903252 (dalej zwanym „ADO”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na określone stanowisko pracy lub przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji.  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. ADO w celu usprawnienia obsługi zgłoszeń składanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  [email protected]

Adres pocztowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grupy IK,

ul. Hryniewickiego 6c/47, 81-340 Gdynia

 1. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od treści udzielonej zgody i może to być:

a)       przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia bieżącej rekrutacji w związku z którą ADO wejdzie w posiadanie Państwa danych osobowych,

b)      przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez ADO.

 1. Wobec Państwa osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów, z którymi ADO współpracuje podczas przeprowadzania rekrutacji (osoby współpracujące z ADO w zakresie prowadzonych rekrutacji).
 3. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.:

a)       w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w celu aktualnie prowadzonej rekrutacji – do czasu jej zakończenia,

w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody.
Invest Komfort

Specjalista Sekcji Instalacji Sanitarnych i Sieci Infrastruktury

Invest KomfortO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Invest Komfort

Sea Towers

Gdynia

top
Trójmiejski deweloper Invest Komfort S.A. Sp. K. , w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji poszukuje:
Specjalisty Sekcji Instalacji Sanitarnych i Sieci Infrastruktury

Miejsce pracy: Gdynia

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentacji technicznej inwestycji w zakresie branży sanitarnej,
 • współpraca z Działem Aranżacji w przygotowywaniu materiałów sprzedażowych mieszkań,
 • współpraca z gestorami mediów  w zakresie  przygotowania  dokumentacji technicznej i procedur administracyjnych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wsparcie administracyjne Sekcji Instalacji Sanitarnych i Sieci Infrastruktury.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (kierunek Inżynieria Środowiska),
 • doświadczenia w pracy z dokumentacją architektoniczno-budowlaną w środowisku CAD,
 • bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności, inicjatywy,
 • umiejętności współpracy w zespole.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • możliwość rozwoju przy realizacji prestiżowych inwestycji mieszkaniowych w Trójmieście,
 • stabilną i ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,
 • benefity pozapłacowe,
 • niezbędne narzędzia pracy.
bottom

Aplikację zawierającą CV prosimy przesyłać korzystając z pola Aplikuj.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółkę Komandytową z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6c/47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000504383, NIP 5861044906, REGON 190903252 w celu niezbędnym dla realizacji bieżącego procesu rekrutacji. 


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
bottom
Trójmiejski deweloper Invest Komfort S.A. Sp. K. , w związku z rozpoczęciem nowych inwestycji poszukuje:
Specjalisty Sekcji Instalacji Sanitarnych i Sieci Infrastruktury

Miejsce pracy: Gdynia

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja dokumentacji technicznej inwestycji w zakresie branży sanitarnej,
 • współpraca z Działem Aranżacji w przygotowywaniu materiałów sprzedażowych mieszkań,
 • współpraca z gestorami mediów  w zakresie  przygotowania  dokumentacji technicznej i procedur administracyjnych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wsparcie administracyjne Sekcji Instalacji Sanitarnych i Sieci Infrastruktury.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (kierunek Inżynieria Środowiska),
 • doświadczenia w pracy z dokumentacją architektoniczno-budowlaną w środowisku CAD,
 • bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności, inicjatywy,
 • umiejętności współpracy w zespole.

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • możliwość rozwoju przy realizacji prestiżowych inwestycji mieszkaniowych w Trójmieście,
 • stabilną i ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze,
 • benefity pozapłacowe,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Aplikację zawierającą CV prosimy przesyłać korzystając z pola Aplikuj.

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna Spółkę Komandytową z siedzibą w Gdyni (81-340), przy ulicy Hryniewickiego 6c/47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000504383, NIP 5861044906, REGON 190903252 w celu niezbędnym dla realizacji bieżącego procesu rekrutacji. 


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne