Specjalista / Specjalistka CSR w Sekcji Komunikacji Inwestycyjnej

PSE S.A.

PSE S.A.

Warszawska 165

Klarysew

Konstancin-Jeziorna

Twój zakres obowiązków

 • będziesz mieć bezpośredni wpływ na realizację strategicznych celów społecznej odpowiedzialności PSE

 • będziesz współodpowiadać za planowanie, realizację i ewaluację ogólnopolskiego programu grantowego Wzmocnij Swoje Otoczenie, w szczególności:oceniać pod kątem formalnym i merytorycznym formularze zgłoszeniowe oraz sprawozdania z realizacji projektu, obsługiwać formalną ścieżkę przyznania grantu (podpisanie umów z beneficjentami i ich rozliczenie) dbać o prawidłowy przebieg wewnętrznych procedur prawno-księgowych

 • będziesz współpracować z zespołami biznesowymi PSE, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami publicznymi

 • będziesz zajmować się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną projektów CSR, przy wykorzystaniu różnych narzędzi i kanałów (strona internetowa, media społecznościowe, media lokalne i ogólnopolskie)

Nasze wymagania

 • 2 letnie doświadczenie w obszarze CSR i/lub komunikacji w zakresie realizacji kampanii i projektów społecznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim

 • doświadczenie w produkcji materiałów wideo, graficznych oraz w prowadzeniu skutecznych działań komunikacyjnych w mediach i social mediach

 • samodzielność i dobra organizacja pracy

 • lekkie pióro i umiejętność redagowania łatwych w odbiorze, zrozumiałych tekstów

 • jasność formułowanych wniosków i pomysłów oraz efektywna komunikacja z wieloma interesariuszami jednocześnie

 • umiejętność nawiązywania trwałych relacji i pracy w zespole

 • biegłość w posługiwaniu się pakietem MS Office

 • dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych we współpracy z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi

 • doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi i profilami w social media

 • znajomość branży energetycznej

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy