Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista / Specjalistka ds. zamówień publicznych

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

 • Wadowicka 6, Podgórze, Kraków
  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej

Wadowicka 6

Podgórze

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, wewnętrznymi regulaminami udzielania zamówień publicznych oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie do udzielania zamówień publicznych;

 • udział w pracach Komisji Przetargowej, koordynowanie prac komisji przetargowej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej;

 • przygotowanie i prowadzanie czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, w szczególności systemu elektronizacji zamówień publicznych;

 • przygotowanie projektów dokumentów formalnych, w tym zarządzeń i wniosków, dotyczących wszczęcia postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej;

 • szacowanie wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie dokumentacji z tym związanej;

 • opracowywanie projektów dokumentów zamówienia wraz z załącznikami i wzorami umów;

 • weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej na etapie przygotowywania postępowań w odniesieniu do specyfiki danego zamówienia oraz wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • współpraca z członkami komisji przetargowej oraz osobami wyznaczonymi w zakresie prac nad projektami dokumentów zamówienia, również poprzez aktywne przedstawianie propozycji zastosowania zapisów w celu jak najlepszej realizacji wytycznych dotyczących stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowanie dla danego zamówienia;

 • prowadzenie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na pytania do dokumentacji postępowania w zakresie formalno-prawnym dot. procedury przetargowej w trakcie trwania postępowania – przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmian SWZ;

 • ocena ofert składanych w prowadzonych postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych – weryfikacja złożonej oferty, ocena dokumentów przedmiotowych i podmiotowych oraz sporządzanie projektów wezwań do Wykonawców;

 • przedstawianie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem oraz przygotowywanie dokumentacji z tym związanej;

 • sporządzanie protokołów postępowania wraz z załącznikami oraz innych dokumentów formalnych wymaganych przepisami prawa.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia (preferowany kierunek Prawo, Administracja lub związany z gospodarką i zamówieniami publicznymi) lub studia pierwszego stopnia i ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

 • praktyczna znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych

 • znajomość pakietu MS Office;

 • staż pracy na merytorycznym stanowisku w zakresie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych – minimum 3 lat dla stanowiska Specjalisty;

 • umiejętności: samodzielna organizacja pracy, analityczne myślenie;

 • sumienność, odpowiedzialność, terminowość wykonywanych zadań;

 • mile widziane doświadczenie w pracy na systemach IT wspomagających proces udzielania zamówień publicznych;

 • rekrutacja odbywa się dwuetapowo: podczas 1 etapu przeprowadzane są testy rekrutacyjne, a 2 etap stanowią rozmowy rekrutacyjne;

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji;

 • elastyczny czas pracy;

 • niezbędne narzędzia pracy stacjonarnej i zdalnej

 • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, pożyczki na preferencyjnych warunkach);

 • miejsce parkingowe

 • praca w renomowanej instytucji jaką jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej;

 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na atrakcyjnych warunkach

 • wynagrodzenie od 5 800 zł brutto, dodatkowo premie kwartalne, nagrody roczne

Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

O nas

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej jako jednostka sektora finansów publicznych, wykonuje wyodrębnione zadania pomocnicze na rzecz sądów powszechnych i innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości. Głównym przedmiotem działalności jest przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad zamówieniami publicznymi, udzielanymi przez Sąd Apelacyjny w Krakowie jako centralnego Zamawiającego wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości. Realizowane zamówienia publiczne obejmują w szczególności:

• dostawy - energii elektrycznej, paliw napędowych do samochodów oraz kart flotowych, papieru, prasy, materiałów biurowych, samochodów osobowych i ciężarowych, sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania gotowego;

• usługi - telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych oraz usług pocztowych i kurierskich.