Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

2023/148/z

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista/ Specjalistka ds. wsparcia handlu hurtowego

Veolia Energy Contracting Poland

Veolia Energy Contracting Poland

Puławska 2

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Koordynacja procesów wyznaczania, uzgadniania i uzupełniania poziomów zabezpieczeń finansowych w odpowiednich izbach rozliczeniowych, u odpowiednich operatorów sieci przesyłowych energii elektrycznej i paliwa gazowego. Przygotowywanie projekcji przepływów środków pieniężnych.

 • Pozyskiwanie i weryfikacja danych handlowych w zakresie rozliczeń energii elektrycznej, gazu, usług systemowych oraz produktów dodatkowych. Koordynacja procesu wyjaśnienia potencjalnych różnic.

 • Rozliczanie usług: bilansowania handlowego, OH/OHT, usług dodatkowych świadczonych przez Spółkę dla kontrahentów zewnętrznych.

 • Bieżący monitoring krajowych i europejskich aktów prawnych dot. obowiązków sprawozdawczych z działalności handlowej Spółki – w tym wynikających z Rozporządzenia REMIT, MIFID2, MIFIR, EMIR, itp., jak również z obowiązków określonych dla spółek prowadzących działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz koordynacja raportowania do odpowiednich organów

 • Uzgadnianie i potwierdzanie ilości i wartości danych rozliczeniowych.

 • Wystawianie i weryfikacja zleceń do wystawienia FV, FV-korekt, not obciążeniowych w zakresie energii elektrycznej i gazu, usług bilansowania handlowego, OH/OHT i usług dodatkowych. Dekretacja faktur w systemie elektronicznej akceptacji faktur.

 • Weryfikacja porozumień transakcyjnych wynikających z umów sprzedaży/zakupu energii elektrycznej, produktów energetycznych oraz paliw pod kątem zgodności i poprawności danych w systemie handlowym.

 • Udział w rozwoju systemów informatycznych związanych z rozliczeniem sprzedaży energii, gazu oraz produktów okołoenergetycznych.

 • Weryfikacja i wsparcie przy uzgadnianiu KG z zespołem finansowym. Uczestnictwo w budżetowaniu i współpraca z kontrolingiem finansowym.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe

 • Doświadczenie w obsłudze procesów hurtowych na rynkach giełdowych i OTC oraz weryfikacja zabezpieczeń finansowych

 • Znajomość prawa energetycznego oraz związanych z nim rozporządzeń wykonawczych, regulacji prawnych w zakresie świadczonych usług

 • Znajomość zasad działania oraz obowiązujących regulacji prawnych na polskim rynku energii elektrycznej i gazu

 • Znajomość funkcjonowania i regulacji rynków towarowych i finansowych związanych z handlem instrumentami i produktami pochodnymi

 • Znajomość regulacji formalno-prawnych związanych z handlem instrumentami i produktami pochodnymi

 • Wiedza w zakresie procesów wsparcia w transakcjach na hurtowych rynkach energii, paliwa gazowego i innych produktów energetycznych

 • Znajomość zagadnień z zakresu kalkulacji przepływów finansowych

 • Znajomość regulacji prawnych, związanych z krajowymi i unijnymi rozporządzeniami (m.in. EMIR, REMIT, MIFID2, MAD, MAR)

 • Otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, rozwój, sumienność, odpowiedzialność

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych

 • Szansę rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i dedykowane programy rozwojowe

 • Pakiet świadczeń pracowniczych, w tym: ubezpieczenie NNW, opiekę medyczną oraz dofinansowanie do karty Multisport, ubezpieczenia na życie

 • Dodatkowy dzień wolny od pracy (14 sierpnia)

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • opieka stomatologiczna

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne

 • akcjonariat pracowniczy