Oferta pracy

Specjalista / Specjalistka w Wydziale ds. Przedsiębiorstw Obrotu

PSE S.A.

PSE S.A.

Warszawska 165

Klarysew

Konstancin-Jeziorna

Twój zakres obowiązków

I. Zapewnienie prawidłowej obsługi procesu zakupu energii elektrycznej (e.e.) na pokrycie strat w sieci przesyłowej, w tym m.in.:

• opracowywanie prognozy strat sieciowych;

• udział w opracowywaniu planów zakupu e.e. na pokrycie strat w sieci przesyłowej, strategii cenowych i wolumenowych instrumentów giełdowych;

• składanie zleceń zakupu e.e. na rynku giełdowym;

• prowadzenie bieżącej dokumentacji procesów oraz czynności związanych z zakupem e.e. na pokrycie strat w sieci przesyłowej;

• prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie realizacji zakupu e.e. oraz zagadnień spornych i reklamacji.

II. Zapewnienie prawidłowej obsługi wydzielonej grupy Partnerów biznesowych PSE (Przedsiębiorstwa Obrotu, Odbiorcy Sieciowi, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych nieprzyłączeni do sieci przesyłowej) w zakresie świadczonych usług przesyłania e.e., w tym m.in.:

• obsługa zawartych umów oraz ich aktualizacja wynikająca ze zmian warunków technicznych, prawnych lub biznesowych;

• udział w negocjacjach w celu opracowania i zawarcia umów o świadczenie usług przesyłania e.e.;

• wyjaśnianie zagadnień spornych oraz udział w rozpatrywaniu reklamacji, prowadzenie korespondencji w zakresie realizacji przedmiotu umów;

• współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prawnym, finansowym i technicznym;

• kształtowanie pozytywnych relacji z klientami biznesowymi PSE.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektroenergetyka, energetyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne;

 • podstawowa znajomość funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce;

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel;

 • znajomość języka angielskiego (poziom min. B1);

 • praca w niektóre weekendy oraz w dni wolne od pracy (równoważny system czasu pracy);

 • komunikatywność, dyspozycyjność, predyspozycje do pracy w zespole;

 • samodzielność i dobra organizacja pracy;

 • umiejętność analitycznego myślenia.

Mile widziane

 • znajomość Power Query

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świateczne