Oferta pracy

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Eksploatacji Obwodów Wtórnych

PSE S.A.

 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
 • praca stacjonarna
 • rekrutacja zdalna

PSE S.A.

Aleje Jerozolimskie 132

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie czynności eksploatacyjnych w zakresie: Systemów Zdalnego Sterowania i Nadzoru (SSiN); przetworników pomiarowych, automatyk systemowych (ARST / ARNE, AO); komputerów technologicznych, systemów monitoringu transformatorów

 • bieżące usuwanie usterek / awarii urządzeń i systemów w ramach nadzorowanego obszaru urządzeń

 • prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów elektroenergetycznych w zakresie eksploatowanych urządzeń

 • zgłaszanie propozycji wyłączeń dla realizacji prac eksploatacyjnych i remontowych

 • współpraca przy sporządzaniu rocznego planu eksploatacji, w tym przy przygotowywaniu i wprowadzaniu do Systemu Asset Management (AM) prac eksploatacyjnych

 • opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie eksploatowanych urządzeń

 • udział w pracach odbiorowych w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych

 • udział w realizacji programów uruchamiania i testów aparatury i urządzeń w ramach realizacji zadań eksploatacyjnych i remontowych

 • udział w próbach i testach fabrycznych urządzeń instalowanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych

 • prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez osoby trzecie

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewne)

 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy o podobnym zakresie zadań

 • uprawnienia kwalifikacyjne URE na stanowisku eksploatacji bez ograniczenia napięcia

 • prawo jazdy kat. B

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy