Oferta pracy

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Morskich Farm Wiatrowych/HVDC

PSE S.A.

PSE S.A.

aleja Grunwaldzka 472c

Oliwa

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją stacji elektroenergetycznych, w tym w ramach umów zawartych z firmami zewnętrznymi

 • specjalistyczny nadzór inżynierski nad eksploatacją urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, kabli podmorskich oraz połączeń HVDC (SwePol i Harmony Link)

 • uzgadnianie i nadzór nad dokumentacją techniczną i eksploatacyjną związaną z budową i przyłączeniem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz połączenia HVDC Harmony Link

 • przygotowanie i koordynacja planów zabiegów eksploatacyjnych dla stacji i linii elektroenergetycznych oraz dla połączeń HVDC

 • zapewnienie zewnętrznych usług serwisowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i usuwania awarii urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz połączeń HVDC

 • koordynacja współpracy ze służbami eksploatacyjnymi operatorów zewnętrznych współkorzystających z infrastruktury morskiej oraz połączeń HVDC

 • koordynacja porozumień umownych dot. planowanych przestojów umożliwiających optymalne planowanie prac eksploatacyjnych

 • koordynacja realizacji prac eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz połączeń HVDC w ramach m.in. przeglądów rocznych

 • monitorowanie i bieżące analizy stanu technicznego urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz połączeń HVDC na podstawie protokołów przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych oraz diagnostyki w celu predykcyjnego przeciwdziałania stanom zakłóceniowym i awaryjnym wpływającym na warunki realizacji dostaw/odbioru energii elektrycznej

 • dokonywanie zgłoszeń zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby funkcjonowania urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz połączeń HVDC

 • nadzór na stanem technicznym oraz bieżące monitorowanie stanu posiadanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby funkcjonowania urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz połączeń HVDC

 • monitorowanie otoczenia biznesowego i światowych trendów w zakresie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz połączeń HVDC

 • realizacja specjalistycznych prac diagnostycznych i eksploatacyjnych oraz przeprowadzenie odbiorów prac wykonanych przez firmy zewnętrzne

 • obsługa procesu gwarancyjnego połączenia podmorskiego HVDC Harmony Link

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek – energetyka, elektrotechnika, inżynieria odnawialnych źródeł energii lub pokrewny

 • co najmniej dwa lata pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (Upper – Intermediate)

 • prawo jazdy kat. B

 • zdolność do prowadzenia pojazdów służbowych

 • brak przeciwskazań do pracy na morzu oraz do podróży z użyciem statków powietrznych

 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • podzielność uwagi

 • zdolności organizacyjne

 • duża odporność na stres

Mile widziane

 • świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych Gr. 1 (pow. 1 kV)

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

 • zaświadczenie o ukończeniu kursów Basic Safety Training (BST) lub Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training (BOSIET) - zgodnie ze standardami Global Wind Organisation (GWO) lub Offshore Petroleum Industry Training Organisation( OPITO)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne