Ta oferta pracy jest nieaktualna od 28 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista Sprzedaży do Operatorów Telekomunikacyjnych

 • małopolskie
 • Specjalista
 • 29.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  www.telmor.pl

  Od przeszło 60 lat jesteśmy producentem urządzeń elektronicznych dedykowanych dla sieci
  TV kablowej i indywidualnych instalacji RTV/SAT.
  Każdego dnia pracownicy TELKOM-TELMOR pracują i służą Klientom wg zasady:
  Polska myśl techniczna – nowatorskie urządzenia.
   
  Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Specjalista Sprzedaży do Operatorów Telekomunikacyjnych

  Zakres obowiązków:

  • Pozyskiwanie informacji o projektach Operatorów Telekomunikacyjnych działających na terenie Polski oraz prognozowanie ich potrzeb w tym zakresie.
  • Budowanie i rozwijanie relacji handlowych z Operatorami lokalnymi i ogólnopolskimi.
  • Poszukiwanie nowych Klientów oraz poszerzanie współpracy z aktualnymi Kontrahentami.
  • Prowadzenie prezentacji oraz szkoleń produktowych dla Odbiorców z obszaru CATV i ISP.
  • Dopasowywanie i przygotowanie ofert dla Klientów.
  • Sprzedaż produktów i systemów telekomunikacyjnych zgodnie z ustalonymi planami sprzedaży.
  • Dotyczy obsługi klientów z południowych województw Polski.

  Wymagania:

  • Doświadczenie we współpracy z Operatorami Telekomunikacyjnymi.
  • Znajomość rozwiązań technicznych stosowanych przez Operatorów z obszaru CATV i ISP.
  • Praktyka w prezentacji i sprzedaży rozwiązań telekomunikacyjnych.
  • Samodzielność i odpowiedzialność w prowadzeniu projektów sprzedażowych.
  • Umiejętność nieschematycznego postępowania w relacji z Klientem, wykazywanie się empatią i elastycznością w działaniu.
  • Dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych (prawo jazdy kat. B).
  • Miejsce zamieszkania kandydata to: śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, opolskie, podkarpackie, dolnośląskie i łódzkie.

  Oferujemy:

  • Pracę w Firmie należącej do czołówki firm branży telekomunikacyjnej.
  • Dostęp do najnowszych technologii z obszaru CATV.
  • Możliwość wpływania na kształt biznesu i udział w kształtowaniu rozwoju branży.
  • Rozwój poprzez ambitne zadania i autonomię działania.
  • Atmosferę sprzyjającą działaniu, wśród zaangażowanych i ambitnych ludzi z pasją.
  • Niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód).

  Pisemne oferty prosimy składać:

  - w Dziale Kadr i Płac przy ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk,
  - lub za pomocą przycisku aplikowania
   
  z dopiskiem na jakie stanowisko się aplikuje oraz z klauzulą: 
   

  Czyniąc zadość wymaganiom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

  Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o.

  z siedzibą pod adresem: 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania  w zakresie określonym w art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wycofanie zgody przed zakończeniem rekrutacji uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata.

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rodo (tj. zgody osoby, której dane dotyczą). Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

  Po zakończeniu rekrutacji na określone stanowisko, dane osób, które nie wycofały swojej zgody w trakcie trwania procesu rekrutacji mogą być przetwarzane przez okres do 2 lat na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) rodo (tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

  W określonych w rodo przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo.

  Żądania ich wykonania należy kierować do Inspektora Ochrony Danych TELKOM-TELMOR

  1/ drogą elektroniczną:

  [email protected]

  2/ pocztą tradycyjną:

  GZT Telkom-Telmor sp. z o.o.

  Inspektor Ochrony Danych

  ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk

  Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) tj. inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach świadczonych przez nie usług, i które to podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie, w imieniu i na rzecz administratora.

  Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w przypadku korzystania przez administratora lub podwykonawców z narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę lub infrastrukturę teleinformatyczną w tychże państwach. W takich wypadkach administrator lub podmiot przetwarzający zawiera z podmiotem świadczącym usługi w państwie trzecim umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust 2 lit. c) rodo

  Dane NIE są udostępniane stronom trzecim ani przekazywane do organizacji międzynarodowych.

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna ona, iż jej dane przetwarzane są z naruszeniem prawa.

  KLAUZULA ZGODY:

  ꙱ Oświadczam, że przeczytałem, zrozumiałem i przyjmuję powyższe informacje.

  ꙱ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na wskazane przeze mnie stanowisko.