Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista ds. Sprzedaży produktów bankowych dla firm

mBank S.A.

 • Sosnowiec, śląskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista ds. Sprzedaży produktów bankowych dla firmNumer ref.: KSG/031/1221

Zadania:

 • Aktywne pozyskiwanie Klientów portfelowych Firmowych i Hipotecznych,
 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie sprzedaży produktów bankowych i niebankowych,
 • Realizacja planów sprzedażowych,
 • Dokonywanie wstępnej analizy dokumentów oraz zdolności kredytowej firmy,
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta,
 • Edukowanie Klienta w zakresie obsługi zdalnych kanałów dystrybucji,
 • Prowadzenie akcji promocyjnych oraz budowanie pozycji rynkowej mBanku.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w sprzedaży usług finansowych dla firm (pożądane 2-3 letnie), doświadczenie w pozyskiwaniu nowych klientów,
 • Pożądane doświadczenie w zakresie zarządzania portfelem klientów (cross-sell),
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych),
 • Znajomość produktów bankowych kierowanych do klienta biznesowego,
 • Znajomość zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (formy prowadzenia działalności, formy opodatkowania, sprawozdawczości),
 • Wiedza z zakresu oceny i weryfikacji dokumentacji finansowej firmy pod kątem określenia możliwości kredytowania,
 • Umiejętność określania rentowności transakcji dla Banku,
 • Wiedza o lokalnym rynku i konkurencji,
 • Chęć rozpoczęcia współpracy w oparciu o umowę na zastępstwo.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne