Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Systemowym w Departamencie Systemowym

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

 • Spokojna 13A, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Spokojna 13A

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • monitorowanie postępu realizacji programu operacyjnego (POPC, KPO, nowa perspektywa 2021-2027)

 • pozyskiwanie danych z centralnego systemu teleinformatycznego w ramach przyznanych uprawnień w celu bieżącego monitorowania stanu wdrażania programów i projektów / tworzenie raportów w ramach danego

 • programu operacyjnego / analiza możliwości wykorzystania

 • istniejących raportów dla bieżących potrzeb w ramach danego programu operacyjnego

 • sporządzanie analiz, opracowań i raportów dotyczących realizacji programu operacyjnego / pomiar i analiza wskaźników procesowych związanych z wdrażaniem projektów i programów

 • wsparcie Administratora Merytorycznego Instytucji Pośredniczącej (AMI) w sprawach związanych z wykorzystaniem centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014, SL2021)

 • wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z SL2014, SL2021, w tym zarządzanie jakością danych wprowadzonych w ramach instytucji

 • udział w testowaniu nowych systemów informatycznych np. SL2021, LSI, w tym projektowanie narzędzi do wdrożenia, monitoringu i ewaluacji programów i projektów

 • przygotowywanie raportów, statystyk i innych opracowań na potrzeby przygotowania planu działalności CPPC, kontroli zarządczej i zarządzania strategicznego

 • wsparcie innych komórek organizacyjnych Centrum w przygotowaniu diagnoz i analiz na potrzeby tworzenia nowych programów lub projektów/ modyfikacji istniejących.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (Specjalista)

 • staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (Starszy specjalista)

 • staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (Główny specjalista)

 • co najmniej 6 miesięczne potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu

 • znajomość centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014, KSI SIMIK)

 • zaawansowaną znajomość narzędzi raportujących w SRHD oraz znajomość SD2014

 • znajomość programów, funduszy oferujących wsparcie ze środków UE na finansowanie projektów, w tym wytycznych w zakresie warunków gromadzenia

 • i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excela w stopniu zaawansowanym

 • wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki

 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

 • umiejętność działania pod presją czasu i dobra organizacja pracy

 • umiejętność współpracy w zespole i budowania dobrych relacji ze współpracownikami, klientami etc.

Mile widziane

 • znajomość zagadnień z obszaru transformacji cyfrowej

 • ukończone certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami, usługami IT, bazami danych

 • znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na jasno określonych zasadach (okres próbny 3 miesiące ->umowa na 1 rok->umowa na czas nieokreślony)

 • elastyczny czas pracy pozwalający na łączenie pracy z życiem osobistym (rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7:00-9:15)

 • zapewniamy sprzęt konieczny do efektywnej pracy (również sprzęt potrzebny do pracy wykonywanej zdalnie)

 • pakiet świadczeń socjalnych m.in:

 • dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego

 • dofinansowanie do wczasów

 • korzystne ubezpieczenie na życie i opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin

 • udział w szkoleniach i konferencjach branżowych

 • nowoczesne i ergonomiczne biuro.

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalisty / Starszego specjalisty / Głównego specjalisty

w Wydziale Systemowym

w Departamencie Systemowym

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę

Nazwa pracodawcy: Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.cppc.gov.pl

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Spokojna 13A

Przewiń do profilu firmy

Informacja o zespole

Jeżeli szukasz pracy w kreatywnym, młodym zespole, który elastycznie dostosowuje się do bieżących potrzeb pracodawcy, potrafisz analizować dane a tematyka funduszy unijnych nie ma przed Tobą tajemnic, jesteś dokładny i skrupulatny a organizacja pracy i wdrażanie uproszczeń to dla Ciebie codzienność, to ta oferta jest dla Ciebie!

Cenimy inicjatywę i staramy się tworzyć dobrą atmosferę pracy. Preferujemy prosty język i pisma w trybie dostępności. Jesteśmy koleżeńscy i stawiamy na współpracę.

Wymagane dokumenty

 Życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej, jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej art. 22(1) § 1 kodeksu pracy, a zwłaszcza dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o niepełnosprawności, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

W przypadku przekazania danych wykraczających poza wymagane w/w przepisami prawa, ale nienależących do szczególnych kategorii (więcej informacji na ich temat znajdzie Pan/Pani w poniższej klauzuli informacyjnej), sam fakt przesłania oznacza zgodę na ich przetwarzanie i nie wymaga składania oświadczenia zgody.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych.

Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w życiorysie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • oświadczenie o niepełnosprawności- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.