Ta oferta pracy jest nieaktualna od 216 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Departamencie Dostaw Surowców Produkcyjnych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
   
  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Specjalista w Departamencie Dostaw Surowców Produkcyjnych
  Numer referencyjny: DDSP/3/2018

  Miejsce pracy: Warszawa lub Opole

   

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Opracowywanie planów zakupu surowców produkcyjnych
  • Przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących obrót surowcami produkcyjnymi
  • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zawartych umów
  • Bieżąca współpraca z dostawcami i odbiorcami oraz monitoring realizacji dostaw
  • Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz prowadzanych postępowaniach zakupowych
  • Przygotowywanie danych tworzenie okresowych sprawozdań, raportów i analiz
  • Bieżące analizowanie sytuacji rynkowej poszczególnych surowców produkcyjnych w Polsce i zagranicą

  Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, techniczne lub ekonomiczne)
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
  • Bardzo dobra znajomość MS Office
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • Wysokie umiejętności interpersonalne
  • Wysokie zdolności analityczne i umiejętność wnioskowania w oparciu o dane pierwotne
  • Nastawienie na uczenie się i ciągłe doskonalenie wiedzy zawodowej

  Dodatkowymi atutami będą:

  • Przebyte szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pracy biurowej
  • Znajomość środowiska SAP
  • Znajomość regulacji w obszarze rynku energii

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznym zespole
  • Możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje
  • Przyjazną atmosferę pracy
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach
  Oferty kandydatów zawierające CV proszę przesyłać
  do 4 października 2018 klikając w przycisk:
  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.