Ta oferta pracy jest nieaktualna od 105 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 28.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

  Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu
  Miejsce pracy: Warszawa

  Główne obowiązki:                 

  • udział w technicznym i graficznym przygotowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych PARP;
  • tworzenie grafik na potrzeby strony internetowej i kampanii internetowych oraz newsletterów PARP;
  • współpraca przy tworzeniu innych plików na potrzeby strony internetowej (CSS);
  • edycja fotografii na potrzeby strony internetowej oraz publikacji;
  • skład publikacji;
  • wyszukiwanie, wybór i pobieranie zdjęć z bazy fotograficznej;
  • uczestniczenie w postępowaniach dotyczących zamawiania usług zewnętrznych związanych z wykonywanymi obowiązkami. Planowanie kontraktacji i nadzór nad realizacją zamówień;
  • analiza potrzeb użytkowników biznesowych w związku z realizowanymi zadaniami;
  • nadzór nad stronami www PARP w zakresie zapewniania spójności treści oraz elementów graficznych;
  • okazjonalna obsługa fotograficzna na potrzeby Agencji.

  Oczekujemy (wymagania konieczne):

  • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego ( w tym min. rok na stanowisku grafika) w przypadku Specjalisty oraz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego ( w tym minimum 2 lata na stanowisku grafika) w przypadku Starszego Specjalisty;
  • wykształcenie wyższe;
  • dobra znajomość pakietu Adobe;
  • umiejętność projektowania stron www, kampanii display, grafik na potrzeby mediów społecznościowych, ulotek i plakatów;
  • umiejętność tworzenia materiałów graficznych spójnych z narzuconą identyfikacją wizualną;
  • znajomość podstaw DTP;
  • znajomość zasad dobrej typografii;
  • poczucie estetyki i dbałość o szczegóły;
  • znajomość najnowszych trendów z zakresu projektowania;
  • otwartość i kreatywność;
  • podstawy pracy z materiałami wideo;
  • umiejętności komunikacyjne;
  • umiejętność współpracy w zespole;
  • dobra organizacja pracy i terminowość.

  Oczekujemy (wymagania pożądane):

  • umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych;
  • znajomość CSS;
  • znajomość programów makietowania stron internetowych;
  • znajomość programów: CorelDraw;
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • zaawansowana znajomość DTP;
  • umiejętność pracy z kamerą;
  • zaawansowany poziom pracy z materiałami wideo.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;
  • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.
  aplikuj

  aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

  Termin zgłoszeń: do 11 grudnia 2018 r.

  Inne informacje:

  • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, kompetencji).
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  • Lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana na BIP.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.