Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Kontraktacji w Departamencie Kompetencji Cyfrowych

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

  • Spokojna 13A, Warszawa
    Warszawa, mazowieckie
  • ogłoszenie wygasło 21 dni temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Spokojna 13A

Warszawa

Twój zakres obowiązków

– przygotowanie dokumentacji programowej w tym pisanie strategii oraz analiza rynku pod kątem rozwoju kompetencji cyfrowych,

– opracowywanie i opiniowanie dokumentów programowych, opiniowanie projektów wytycznych oraz innych dokumentów,

– udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naborów,

– weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez beneficjentów oraz wykonanie prac związanych z oceną złożonych wniosków,

– przygotowanie umów o dofinansowanie,

– współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz współpraca z ekspertami w zakresie oceny projektów,

– wprowadzanie i pozyskiwanie danych z LSI/SL w ramach przyznanych uprawnień,

– opiniowanie projektów, dokumentów, sporządzanie i aktualizacja procedur według właściwości wydziału, przygotowanie propozycji tematów do rocznych planów ewaluacji oraz koordynacja w obszarze przygotowania i opiniowania dokumentów programowych.

Nasze wymagania

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość, administracja, prawo, politologia),

- doświadczenie zawodowe:

• min. 12 miesięczne na stanowisku specjalisty, w tym co najmniej 12 miesięczne potwierdzone doświadczeniem zawodowym w pracy związanej

z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu,

• min. 24 miesięczne na stanowisku starszego specjalisty, w tym co najmniej 24 miesięczne potwierdzone doświadczeniem zawodowym w pracy związanej

z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu,

- znajomość zagadnień merytorycznych objętych zakresem działania wydziału.

Wymagane umiejętności:

– wymagana znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

– znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE,

– znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE,

– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,

– doświadczenie w przeprowadzaniu naborów oraz weryfikacji wniosków

o dofinansowanie.

Wymagania pożądane:

– dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office,

– umiejętność analitycznego myślenia,

– kreatywność,

– umiejętność wyszukiwania informacji,

– łatwość przelewana myśli na papier,

– dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na jasno określonych zasadach (okres próbny 3 miesiące ->umowa na 1 rok->umowa na czas nieokreślony);

– elastyczny czas pracy pozwalający na łączenie pracy z życiem osobistym (rozpoczęcie pracy pomiędzy godzinami 7:00-9:15);

– bogaty pakiet świadczeń socjalnych m.in:

• możliwość dofinansowania studiów podyplomowych,

• dofinansowanie lekcji języka angielskiego,

• dofinansowanie do pakietu rekreacyjno-sportowego,

• dofinansowanie do wczasów,

• korzystne ubezpieczenie na życie i opieka medyczna,

– udział w szkoleniach i konferencjach branżowych,

– nowoczesne i ergonomiczne biuro.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wymagane dokumenty:

Życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako kodeks pracy), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli w życiorysie zawarł/a Pan/Pani większy zakres danych niż wynika to z przywołanego powyżej 22(1) § 1 kodeksu pracy, a zwłaszcza dane osobowe szczególnych kategorii, np. informacje o niepełnosprawności, to w dokumentach aplikacyjnych proszę o zawarcie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

W przypadku przekazania danych wykraczających poza wymagane w/w przepisami prawa, ale nie należących do szczególnych kategorii (więcej informacji na ich temat znajdzie Pan/Pani w poniższej klauzuli informacyjnej), sam fakt przesłania oznacza zgodę na ich przetwarzanie i nie wymaga składania oświadczenia zgody.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszę o zawarcie stosownej zgody w dokumentach aplikacyjnych. Może ona zostać wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w CV lub liście motywacyjnym o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska przez okres 6 miesięcy.”

Inne dokumenty i oświadczenia:

– oświadczenie o niepełnosprawności - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów;