Oferta pracy

Specjalista/tka ds. budowlanych w Dziale Inwestycji i Remontów

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuO firmie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komandorska 118

Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista/tka ds. budowlanych
w Dziale Inwestycji i RemontówNumer ref.: (R-CSP.120.35.2020)

Jesteśmy liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju. Odgrywamy ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jesteśmy aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Dlaczego warto z nami pracować?

 • zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze;
 • umożliwiamy rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych (program studiów dla pracowników oraz system szkoleń).

Główne zadania:

 • wykonywanie przeglądów budowlanych i prowadzenie książek obiektów w zakresie swojej specjalności;
 • bieżący nadzór nad infrastrukturą UE w zakresie swojej specjalności;
 • nadzór i odbiór prac budowlanych w zakresie swojej specjalności;
 • sporządzanie lub weryfikację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, dokumentacji projektowych dla planowanych prac remontowych i inwestycyjnych;
 • uzyskiwanie koniecznych pozwoleń;
 • współpracowanie z firmami świadczącymi usługi na rzecz UE;
 • przygotowywanie wsadu technicznego do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • planowanie, wykonywanie i rozliczanie inwestycji, remontów, przeglądów, itp. w zakresie swojej specjalności;
 • sporządzanie sprawozdań, analiz, opinii, itp. na rzecz innych jednostek organizacyjnych UE i jednostek zewnętrznych;

Oczekiwania:

 • posiadanie wykształcenia wyższego technicznego (budownictwo);
 • posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z wykonywaniem lub utrzymaniem obiektów budowlanych.
 • posiadanie uprawnień do projektowania i minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem;
 • posiadanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi;
 • posiadanie znajomości zasad kosztorysowania robót ogólnobudowlanych w programie Norma Pro;
 • posiadanie umiejętności sprawnego posługiwanie się pakietem MS Office oraz AutoCAD.

Benefity:

 • umowa o pracę;
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka);

 

W treści CV prosimy o dołączenie oświadczenia:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty/tki ds. budowlanych, ogłoszonego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Oświadczam także, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy