Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista/tka ds. Rekrutacji

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-02-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  7N to agent doświadczonych specjalistów IT. Wywodzimy się z Danii. Globalnie, w ośmiu krajach zatrudniamy ponad 1200 osób (w Polsce ponad 700). W ciągu 30 lat działalności dowiedliśmy, że jawny i przejrzysty model finansowy, współpraca wyłącznie z ekspertami w swoich dziedzinach oraz bardzo dobra opieka nad nimi są najlepszym modelem konsultingu IT.
   
  Jako agent jesteśmy indywidualnym opiekunem naszych Konsultantów. Promujemy ich kompetencje u naszych klientów, oferując możliwość uczestniczenia w różnych projektach, dołączając do tego finansową przejrzystość, wsparcie w rozwoju zawodowym i zawodową stabilność. Naszym głównym założeniem jest długoterminowość współpracy. Duża część zespołu 7N to osoby pracujące dla nas od wielu lat.
  Specjalista/tka ds. Rekrutacji
  Zespół rekrutacji 7N od samego początku aktywnie współtworzy sukces firmy. Ma bowiem decydujący wpływ na to, kto dołącza do grona konsultantów 7N, a tym samym jak postrzegają nas nasi klienci i otoczenie biznesowe. Znakomita marka, jaką w ciągu 25 lat istnienia wyrobili sobie konsultanci 7N, jest w dużej części pochodną wysokich standardów naszego zespołu rekrutacyjnego i jego pracy.

  W związku z planami dalszego rozwoju firmy, powiększamy wspomniany zespół, poszukując osoby na stanowisko Specjalisty/tki ds. Rekrutacji.


  Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie pełnych projektów rekrutacyjnych na stanowiska informatyczne
  • Budowanie aktywnej sieci kandydatów w sektorze IT
  • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy wśród ekspertów IT (reprezentowanie firmy na konferencjach i targach branżowych)
  • Współpraca z portalami rekrutacyjnymi, portalami społecznościowymi i innymi podmiotami stanowiącymi kanały rekrutacyjne
  • Identyfikowanie nowych kanałów rekrutacji IT
  • Rozwój narzędzi wspierających rekrutację


  Wymagania:

  • Minimum 3 lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w rekrutacji w branży IT
  • Bardzo dobra znajomość branży IT, zwłaszcza ról i stanowisk w projektach IT, a także kluczowych technologii informatycznych
  • Wykształcenie wyższe
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
  • Wysokie kompetencje interpersonalne
  • Otwartość, dociekliwość, nastawienie na osiąganie założonych celów
  • Duża samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy własnej (umiejętność priorytetyzacji celów)


  Oferujemy:

  • Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o płaskiej strukturze, skandynawskiej kulturze organizacyjnej, przejrzystych zasadach współpracy i renomie w branży IT
  • Niekorporacyjny klimat pracy
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź na zasadach współpracy podwykonawczej
  • Atrakcyjne wynagrodzenie stałe, adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia, oraz jasne warunki premiowe
  • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w interesujących i wymagających projektach rekrutacyjnych
  • Dofinansowanie opieki zdrowotneji karty Benefit Multisport
  • Liczne i stojące na wysokim poziomie eventy firmowe(przykład: 7N Kick Off 2018: https://youtu.be/0YoTCeVsB3E).

  Aplikacje (CV i list motywacyjny – konieczny) prosimy przesyłać klikając:

  Dodatkowe informacje o 7N i innych prowadzonych przez nas rekrutacjach znaleźć można na naszej stronie internetowej: http://www.7n.com/

   

  Prosimy o dołączenie klauzuli o ochronie danych osobowych. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych 7N Sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesów i projektów rekrutacyjnych, realizowanych przez 7N Sp. z o.o. obecnie oraz w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie potwierdzam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych, do ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania usunięcia w każdym terminie."

   

   

  Jakie masz uprawnienia odnośnie Twoich danych osobowych?

  Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przetwarzając je zgodnie z wymaganiami polskiego oraz europejskiego ustawodawstwa. Zwracamy szczególną uwagę na Twoje prawa i w pełni je respektujemy.

  Prawo dostępu – możesz skontaktować się z nami, aby otrzymać kopię danych jakie o Tobie przetwarzamy.

  Prawo sprostowania – możesz sprostować dane, jeśli zauważysz, że są one nieprawidłowe.

  Prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – nasza firma nie korzysta z narzędzi do automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

  Prawo do usunięcia danych – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jeśli cel przetwarzania danych, na który wyraziłeś zgodę, nie będzie uzasadniał ich dalszego przetwarzania, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Dostęp do Twoich danych mają nasi partnerzy z grupy Spółek 7N: 7N A/S - Dania, 7N Norge AS, 7N Germany Gmbh, 7N CIM Sp. z o.o., 7N Svenge AB, 7N Finland YO, 7N Schweiz AG z Europy oraz z państw trzecich – Seven N Consulting Pvt Ltd – Indie, 7N USA Inc. Dane udostępniamy też – zawsze za Twoją wiedzą – naszym klientom w procesie rekrutacji, na podstawie umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

  Jak chronimy Wasze dane osobowe?

  Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i przeszkolone w procedurach bezpiecznego przetwarzania danych. Dysponujemy odpowiednio zabezpieczoną infrastrukturą IT oraz procedurami organizacyjnymi zabezpieczającymi Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, przed ich utratą, bezprawną modyfikacją oraz użyciem niezgodnym z celem w jakim zostały zgromadzone. Stosujemy zabezpieczenia obejmujące: warstwę informatyczną, wielopoziomową ochronę dostępu do danych oraz audyty wewnętrzne badające stosowanie się użytkowników danych do wewnętrznych procedur oraz Regulaminu Przetwarzania Danych.

  Jakie masz uprawnienia odnośnie Twoich danych osobowych?

  Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przetwarzając je zgodnie z wymaganiami polskiego oraz europejskiego ustawodawstwa. Zwracamy szczególną uwagę na Twoje prawa i w pełni je respektujemy.

  Prawo dostępu – możesz skontaktować się z nami, aby otrzymać kopię danych jakie o Tobie przetwarzamy.

  Prawo sprostowania – możesz sprostować dane, jeśli zauważysz, że są one nieprawidłowe.

  Prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – nasza firma nie korzysta z narzędzi do automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

  Prawo do usunięcia danych – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jeśli cel przetwarzania danych, na który wyraziłeś zgodę, nie będzie uzasadniał ich dalszego przetwarzania, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Dostęp do Twoich danych mają nasi partnerzy z grupy Spółek 7N: 7N A/S - Dania, 7N Norge AS, 7N Germany Gmbh, 7N CIM Sp. z o.o., 7N Svenge AB, 7N Finland YO, 7N Schweiz AG z Europy oraz z państw trzecich – Seven N Consulting Pvt Ltd – Indie, 7N USA Inc. Dane udostępniamy też – zawsze za Twoją wiedzą – naszym klientom w procesie rekrutacji, na podstawie umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

  Jak chronimy Wasze dane osobowe?

  Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i przeszkolone w procedurach bezpiecznego przetwarzania danych. Dysponujemy odpowiednio zabezpieczoną infrastrukturą IT oraz procedurami organizacyjnymi zabezpieczającymi Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, przed ich utratą, bezprawną modyfikacją oraz użyciem niezgodnym z celem w jakim zostały zgromadzone. Stosujemy zabezpieczenia obejmujące: warstwę informatyczną, wielopoziomową ochronę dostępu do danych oraz audyty wewnętrzne badające stosowanie się użytkowników danych do wewnętrznych procedur oraz Regulaminu Przetwarzania Danych.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.