Specjalista/-tka ds. zamówień publicznych

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2

  Gdańsk, pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista/-tka ds. zamówień publicznychNumer ref.: 3/520/2020

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj. opracowanie, przygotowanie, bieżące uzupełnianie dokumentacji dotyczącej całej procedury postępowania, aż do jej zakończenia.
 • Udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo – organizacyjna.
 • Przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przygotowywanie pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Udział w postępowaniach odwoławczych.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych spraw.
 • Opiniowanie dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz aktów wewnętrznych związanych z zawieraniem umów odpłatnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne),
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność samodzielnego interpretowania ustawodawstwa krajowego i europejskiego w zakresie zamówień publicznych oraz rozwiązywania problemów objętych lub nie objętych regulacjami prawnymi, a budzących wątpliwości również w orzecznictwie,
 • umiejętność sporządzania projektów umów, opinii oraz przekazywania posiadanej wiedzy określonym grupom pracowników,

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, negocjacji i mediacji.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Spółce, czas pracy ( zmianowy równoważny , okres rozliczeniowy 3- miesięczny)
 • Proste zasady wynagradzania (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, premia miesięczna, premia półroczna)
 • Szeroki pakiet socjalny (wczasy „pod gruszą”, kolonie, paczki świąteczne dla dzieci, kolonie i obozy dla dzieci i inne)
 • Bilety pracownicze oraz dla członków rodziny
 • Możliwość skorzystania z sekcji sportowych ( np. piłka nożna, sekcja rowerowa)
 • Dostęp do karty Multisport
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Dostęp do Planów Kapitałowych
 • Dobra lokalizacja siedziby Spółki

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy