Oferta pracy

Specjalista usług wealth management

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Specjalista usług wealth managementNumer ref.: UGR/066/1020

Jeśli chcesz pracować w dynamicznie rozwijającym się obszarze usług wealth management, chcesz poznać nowe procesy i narzędzia pracy opiekunów klientów Private Banking, to gwarantujemy, że w Departamencie Bankowości Prywatnej znajdziesz wyzwania :) Jeśli poszukujesz zmiany, aktywnego uczestnictwa w projektach digitalizacyjnych, to witamy Cię w zespole :)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • udział w tworzeniu strategii i jednolitego modelu prezentacji oferty i świadczenia usług wealth management klientom bankowości prywatnej w różnych kanałach obsługi, w szczególności przez sieć sprzedaży DBP
 • udział w projektach zmierzających do rozwoju elektronicznych kanałów obsługi usług wealth management
 • bieżąca analiza wartości dostarczanych klientom usług wealth management w różnych kanałach obsługi (opracowywanie prototypów, testowanie poprawności działania aplikacji oraz przyjazność dla klientów i pracowników sieci sprzedaży DBP)
 • identyfikacja trudności i błędów, zapewnianie wygody użytkowania
 • digitalizacja procesów prezentacji oferty i procesów świadczenia usług wealth management
 • analiza rynku krajowego i zagranicznych w obszarze usług wealth management w zakresie elektronicznych kanałów obsługi klientów, narzędzi dla sieci sprzedaży
 • administrowanie biznesowe aplikacjami wykorzystywanymi w obsłudze klienta wealth management przez sieć doradców PB
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększanie sprzedaży usług wealth management klientom PB

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • masz wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • znasz podstawowe zasady funkcjonowania produktów i usług z obszaru inwestowania (np. fundusze inwestycyjne, doradztwo inwestycyjne)
 • posiadasz doświadczenie w rozwijaniu i wsparciu sprzedaży produktów oraz usług inwestycyjnych,
 • nie są Ci obce procesy operacyjne/aplikacje IT związane z produktami inwestycyjnymi
 • korzystasz na co dzień z pakietu MS Office
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
 • jesteś zorganizowany/a, dokładny/a i cierpliwy/a
 • potrafisz priorytetyzować swoje zadania oraz pracować wielowątkowo
 • jesteś graczem zespołowym :-)

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektach zwinnych w roli uczestnika lub biznesowego menadżera/koordynatora obszaru w zakresie projektowania aplikacji od strony użytkowników końcowych (UI/UX) czy digitalizacji procesów operacyjnych
 • znajomość JIRA, confluence

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy