Oferta pracy

Specjalista w Biurze Administracyjnym

Kancelaria Senatu O firmie

 • Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Kancelaria Senatu

Warszawa

poszukuje inżyniera elektronika do obsługi telewizyjnego systemu HDTV na stanowisko
Specjalisty
w Biurze Administracyjnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac technicznych oraz biurowych związanych z utrzymaniem i eksploatacją systemu telewizyjnego HDSDI służącego do transmisji TV z sali posiedzeń Senatu,
 • dyżury techniczne – nadzór nad systemem TV – w czasie posiedzeń Senatu,
 • współpraca techniczna z realizatorami transmisji TV,
 • organizacja dyżurów realizatorów transmisji TV,
 • udział w planowaniu i realizacji zakupów sprzętu do systemu TV.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek elektronika,
 • doświadczenie zawodowe, minimum 1 rok pracy w TVP lub telewizyjnej stacji komercyjnej na stanowisku technicznym (np. inżynier studia tv lub wozu transmisyjnego, technik aparatury),
 • podstawowa znajomość standardów i sprzętu HDSDI (kamery, mikser wizyjny, mikser foniczny, wzmacniacze dystrybucyjne, de-embedder fonii analogowej, up-down-cross konwertery, synchronizatory SDI, przetworniki formatu obrazu tv, routery SDI, clean switche SDI, krosownice manualne SDI, krosownice manualne audio analog),
 • podstawowa wiedza na temat fonii analogowej (sygnał niezbalansowany, zbalansowany, poziomy),
 • podstawowa wiedza na temat techniki światłowodowej i sieci komputerowych,
 • umiejętność czytania i poruszania się po schematach blokowych urządzeń systemu,
 • obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych,
 • odporność na stres związany z transmisjami online.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • oświadczenie: „Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie ul. Wiejska 6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”.

Warunki pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełen etat,
 • praca w reżyserce i serwerowni studia oraz pomieszczeniach peryferyjnych związanych z trasami dystrybucji sygnału.


Inne informacje:

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia będą wymagane na etapie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Termin składania aplikacji do 30 listopada 2020 r.
Kliknięcie przycisku „Aplikuj teraz” jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;
2)     kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:
a)     korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
b)     e-mail: [email protected];
3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego;
4)     podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku administratora danych wynikającego z art. 221 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), a w przypadku danych osobowych innych niż określone w tych przepisach, dane mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO;
5)     podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne;
6)     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Straży Marszałkowskiej w zakresie niezbędnym do wydawania przepustek - art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, (Dz. U. z 2018 r. poz. 729), a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych;
7)     Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zakwalifikowania Pani/Pana do pracy – do czasu nawiązania stosunku pracy;
8)     przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych (dane adresowe: Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 33, email: [email protected]);
9)     w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody - przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy