Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.O firmie

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Książęca 4

Warszawa

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni rolę centralnego depozytu papierów wartościowych, jest odpowiedzialny za prowadzenie systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi,  prowadzi Repozytorium Transakcji zgodne z Rozporządzeniem UE nr. 648/2012 (EMIR), prowadzi usługę ARM (zgodnie z Rozporządzeniem UE 600/2014 (MIFIR) jak również jest autoryzowaną Agencją Numerującą w zakresie norm ISO 17442 (LEI), ISO 6166 (ISIN), ISO 10962 (CFI) oraz ISO 18774 (FISN).
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Ocena procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli w Grupie Kapitałowej KDPW;
 • Opracowywanie założeń i zakresu badań audytowych, w tym identyfikację głównych ryzyk i mechanizmów kontrolnych w badanych obszarach;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Grupie Kapitałowej KDPW;
 • Formułowanie wniosków, zaleceń i rekomendacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych audytów;
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań;
 • Udział w procesie planowania długoterminowego;
 • Opracowywanie okresowych raportów i statystyk.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego – preferowane kierunki ekonomiczne, matematyczne, informatyczne;
 • Skrupulatności, dokładności i odpowiedzialności;
 • Zdolności analitycznego myślenia;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dobrej znajomości obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu;
 • Umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach.

Dodatkowe atuty:

 • Profesjonalny certyfikat (np. CIA, CISA, CFA, ACCA);
 • wiedza i doświadczenie w zakresie pomiaru i monitorowania ryzyka: kredytowego, rynkowego, płynności, oraz ryzyka modeli,
 • doświadczenie w walidacji lub audycie modeli zarzadzania ryzykiem.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym i/lub z bazami danych.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w środowisku rynku kapitałowego,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Oferty prosimy kierować na adres:
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Dział ds. Korporacyjnych
Zespół Kadr i Szkoleń
00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
lub
za pomocą Aplikuj

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV z listem motywacyjnym w terminie do 31 stycznia 2020 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami do dnia 15 lutego 2020 r. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.
 
Ponadto podajemy poniższe informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez KDPW procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”).
3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto,
w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może zostać przesłana
w formie pisemnej, na adres KDPW wskazany powyżej.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z wymogiem ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani oferty w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w tym procesie.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni rolę centralnego depozytu papierów wartościowych, jest odpowiedzialny za prowadzenie systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi,  prowadzi Repozytorium Transakcji zgodne z Rozporządzeniem UE nr. 648/2012 (EMIR), prowadzi usługę ARM (zgodnie z Rozporządzeniem UE 600/2014 (MIFIR) jak również jest autoryzowaną Agencją Numerującą w zakresie norm ISO 17442 (LEI), ISO 6166 (ISIN), ISO 10962 (CFI) oraz ISO 18774 (FISN).
 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego

Zakres zadań:

 • Ocena procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli w Grupie Kapitałowej KDPW;
 • Opracowywanie założeń i zakresu badań audytowych, w tym identyfikację głównych ryzyk i mechanizmów kontrolnych w badanych obszarach;
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Grupie Kapitałowej KDPW;
 • Formułowanie wniosków, zaleceń i rekomendacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych audytów;
 • Opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań;
 • Udział w procesie planowania długoterminowego;
 • Opracowywanie okresowych raportów i statystyk.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego – preferowane kierunki ekonomiczne, matematyczne, informatyczne;
 • Skrupulatności, dokładności i odpowiedzialności;
 • Zdolności analitycznego myślenia;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dobrej znajomości obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu;
 • Umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach.

Dodatkowe atuty:

 • Profesjonalny certyfikat (np. CIA, CISA, CFA, ACCA);
 • wiedza i doświadczenie w zakresie pomiaru i monitorowania ryzyka: kredytowego, rynkowego, płynności, oraz ryzyka modeli,
 • doświadczenie w walidacji lub audycie modeli zarzadzania ryzykiem.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym i/lub z bazami danych.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w środowisku rynku kapitałowego,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Oferty prosimy kierować na adres:
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Dział ds. Korporacyjnych
Zespół Kadr i Szkoleń
00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
lub
za pomocą Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”.
 
Ponadto podajemy poniższe informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez KDPW procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”).
3. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto,
w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może zostać przesłana
w formie pisemnej, na adres KDPW wskazany powyżej.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z wymogiem ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani oferty w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w tym procesie.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV z listem motywacyjnym w terminie do 31 stycznia 2020 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami do dnia 15 lutego 2020 r. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy