Specjalista w Biurze ds. Finansowych

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.O firmie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Świętego Ducha 2

Szczecin

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Szczecinie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista w Biurze ds. Finansowych
Specjalista w Biurze ds. Finansowych

Planowany wymiar zatrudnienia: pełen etat

Główne obowiązki:

 • weryfikacja sprawozdań przedkładanych przez współpracujące instytucje i kontrahentów Spółki dotyczących realizowanych projektów,
 • monitoring rozrachunków wynikających z realizowanych umów/projektów oraz realizacja związanych z tym płatności,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań oraz prognoz związanych z realizowaną przez Spółkę umową powierzenia,
 • weryfikacja oraz opisywanie dokumentów księgowych na potrzeby rozliczania przysługującej Spółce rekompensaty,
 • udział w tworzeniu i aktualizowaniu regulaminów, procedur, zasad dotyczących sprawozdawczości oraz wytycznych związanych z realizowanymi projektami,
 • współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów finansowych (Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, bankami, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi) oraz innymi wydziałami Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej, księgowości lub rozliczaniu projektów realizowanych ze środków publicznych,
 • ogólna znajomość zasad funkcjonowania instytucji krajowych i unijnych odpowiedzialnych za wykorzystywanie funduszy publicznych,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel);
 • ugruntowana praktyką znajomość zasad analizy finansowej,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • pracę w dni robocze od poniedziałku do piątku;
 • dofinansowanie do urlopu i specjalistycznych szkoleń,
 • laptop i telefon jako narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia o pracę pn. Obowiązek informacyjny administratora wobec kandydata do pracy – wzór poniżej.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty wraz z podpisanym oświadczeniem należy przesłać za pomocą przycisku aplikowania 
do dnia 8 kwietnia 2020 roku z dopiskiem „Oferta pracy – Specjalista w Biurze ds. Finansowych” 
 
Jednocześnie informujemy, że rozmowy będą się odbywać w sposób zdalny, po wcześniejszym ustaleniem terminu i sposobu komunikacji z kandydatem.
Dodatkowe informacje:
 
1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZARR S.A.).
2. ZARR S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi   w dokumentach aplikacyjnych.
4. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy