Informacja Administratora Danych Osobowych

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w (80-210) Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: [email protected]

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista w Biurze ds. Nauki.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Kodeks Pracy, art. 221 § 1.

5. Podanie przez Panią/ Pana ww. danych osobowych jest konieczne i jest wymogiem ustawowym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych,

b)     prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)     prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Specjalista w Biurze ds. Nauki

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNYO firmie

 • Gdańsk
  Gdańsk, pomorskie
 • Ważna jeszcze 9 dni
  29 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny
poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko
SPECJALISTA W BIURZE DS. NAUKI
Miejsce pracy: Gdańsk

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • koordynacja działań związanych z otrzymaną subwencją na zadania badawcze, związane z rozwojem młodych badaczy i słuchaczy studiów doktoranckich (MB),
 • działania związane z rozwojem naukowym w zakresie wsparcia administracyjnego, ubiegania się pracowników i doktorantów GUMed o stypendia naukowe, nagrody i inne inicjatywy finansowane ze środków własnych Uniwersytetu lub instytucje zewnętrzne,
 • obsługa administracyjna zadań zleconych Uniwersytetowi przez jednostki zewnętrzne  przy realizacji i rozliczaniu prac usługowych o charakterze badawczym,
 • koordynacja działań związanych z pozyskaniem wsparcia finansowego w formie darowizn z przeznaczeniem na inicjatywy badawcze,
 • realizacja zadań związanych z obiegiem listów intencyjnych/memoranda podpisanych przez GUMed dotyczących naukowej działalności międzynarodowej,
 • obsługa administracyjna ekspertyz naukowych wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego (minimum licencjat),
 • udokumentowanego doświadczenia w obszarze administracji,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • dobrej organizacji pracy własnej, w tym planowania pracy,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • łatwości w podejmowaniu decyzji w zakresie nadanych uprawnień.

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 29.02.2020 r.,
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji. 
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Gdański Uniwersytet Medyczny
poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko
SPECJALISTA W BIURZE DS. NAUKI

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • koordynacja działań związanych z otrzymaną subwencją na zadania badawcze, związane z rozwojem młodych badaczy i słuchaczy studiów doktoranckich (MB),
 • działania związane z rozwojem naukowym w zakresie wsparcia administracyjnego, ubiegania się pracowników i doktorantów GUMed o stypendia naukowe, nagrody i inne inicjatywy finansowane ze środków własnych Uniwersytetu lub instytucje zewnętrzne,
 • obsługa administracyjna zadań zleconych Uniwersytetowi przez jednostki zewnętrzne  przy realizacji i rozliczaniu prac usługowych o charakterze badawczym,
 • koordynacja działań związanych z pozyskaniem wsparcia finansowego w formie darowizn z przeznaczeniem na inicjatywy badawcze,
 • realizacja zadań związanych z obiegiem listów intencyjnych/memoranda podpisanych przez GUMed dotyczących naukowej działalności międzynarodowej,
 • obsługa administracyjna ekspertyz naukowych wykonywanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego (minimum licencjat),
 • udokumentowanego doświadczenia w obszarze administracji,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • dobrej organizacji pracy własnej, w tym planowania pracy,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • łatwości w podejmowaniu decyzji w zakresie nadanych uprawnień.

OFERUJEMY:

 • umowa
  o pracę
 • benefity
  dla rodziców
 • atrakcje kulturalne
  i sportowe
 • wczasy
  pod gruszą
ZASADY APLIKOWANIA:
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania.
 • Termin nadsyłania aplikacji to 29.02.2020 r.,
 • Aplikacje nadesłane w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji, a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji. 
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne