Specjalista w Biurze Zarządzania Ryzykiem

 • Konstancin-Jeziorna, mazowieckie
 • Specjalista
 • 10.01.2018
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 24.01.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:

Specjalista w Biurze Zarządzania Ryzykiem
Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna
BR/S/01/18

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

Wsparcie administracyjne i kontrolingowe prac Biura, w tym:

 • Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz archiwizacja korespondencji i dokumentacji Biura;
 • Organizacja zewnętrznych i wewnętrznych spotkań służbowych Dyrektora i Ekspertów, współpraca przy organizacji i rozliczaniu wyjazdów, delegacji, szkoleń, spotkań pracowników Biura;
 • Realizacja zadań związanych z dystrybucją i ochroną dokumentów niejawnych;
 • Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji planów rocznych, w tym budżetu Biura, planów zamówień, planów szkoleń itp.;
 • Monitorowanie wykonania budżetów Biura oraz wszystkich ww. planów, w tym przygotowywanie propozycji raportów, współpraca z jednostkami nadzorującymi;
 • Tworzenie zamówień i rozliczanie w systemie mySap.com zakupów materiałów i usług; przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie faktur za materiały i usługi zamawiane przez Biuro;
 • Pełnienie funkcji kontrolera biznesowego w projektach;
 • Bieżące monitorowanie wewnętrznych regulacji Spółki w zakresie, w jakim dotyczą one Biura;
 • Udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych realizowanych przez Biuro.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1;
 • Dobra znajomość MS Office;
 • Samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, do dnia

24 stycznia 2018 r.

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Administratorem danych jest Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancin-Jeziorna 05-520, Warszawska 165. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.