Ta oferta pracy jest nieaktualna od 123 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Departamencie Rachunkowości

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 2018-11-20

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bank Pocztowy to jeden z najszybciej rozwijających się banków w Polsce, który świadczy bezpieczne i zrozumiałe usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Naszą misją jest zapewnienie prostej i dostępnej bankowości w przyjaznym otoczeniu. Dbamy o przejrzystość produktów, procedur i komunikacji, a także dążymy do stworzenia atmosfery pracy sprzyjającej rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Naszym partnerem strategicznym jest Poczta Polska, większościowy akcjonariusz Banku.

  W chwili obecnej poszukujemy osób na stanowisko:
  Specjalista w Departamencie Rachunkowości
  (sekcja Księgi Głównej i Procedur Księgowych)

  Bydgoszcz

  Będziesz odpowiedzialny za:

  • współpracę z Hurtownią Danych na potrzeby Departamentu Rachunkowości,
  • opracowanie i obsługę modeli rozliczeń w czasie kosztów i przychodów zgodnie z Rekomendacją U oraz księgowego ujęcia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
  • współpracę w opracowaniu metod wyceny aktywów zgodnie z MSSF 9, w tym przeprowadzenie testów SPPI (TKiO), identyfikację i kalkulacje modyfikacji nieistotnych i istotnych,
  • współpracę w opracowaniu ewidencji księgowej, procedur rozliczeń dla instrumentów finansowych zgodnie z MSSF,
  • współpracę w raportowaniu do BFG oraz przygotowanie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) w zakresie Księgi Głównej,
  • realizację kontroli wewnętrznych w zakresie księgowym oraz obiegu dowodów w Banku,
  • współpracę z komórkami controlingu w wyjaśnianiu przyczyn zmian na kontach księgowych,
  • współpracę przy aktualizacji zakładowego planu kont,
  • współpracę w parametryzacji systemu księgowego w zakresie szablonów kont.

  Nasze oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki to rachunkowość, finanse, informatyka i ekonometria,
  • bardzo dobra znajomość MS Office, szczególnie Excel i Access,
  • podstawowa znajomość SQL, zasad współpracy z Hurtownią Danych,
  • znajomość przepisów zewnętrznych/zagadnień w tym w szczególności: zasad obrotu i ewidencji instrumentami dłużnymi i pochodnymi, zasad operacji na instrumentach walutowych, zasad kalkulacji wg zamortyzowanego kosztu, umiejętność kalkulacji stopy ESP, jej wykorzystania do wyceny, zagadnień z zakresu operacji na rynku międzybankowym, wzorcowego planu kont dla banków. 

  Mile widziane:

  • znajomość zasad i technik raportowania, w tym w szczególności do BFG, JPK - w zakresie Księgi Głównej,
  • podstawowa znajomość zagadnień z CIT i VAT - ogólna wiedza, podstawy ujęcia księgowego
  • znajomość pracy w audycie, controlingu,
  • znajomość defbankPro,
  • nastawienie na samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
  Chcesz wiedzieć więcej?
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Klauzula informacyjna - rekrutacje

  Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-959), przy ul. Jagiellońskiej 17 (dalej: „Bank”).
  2. Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem za pomocą:
   • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
   • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: [email protected],
   • Infolinii Banku pod numerem tel. 801 100 500 (dla połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych; opłata za połączenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej) lub 52 34 99 499 (dla połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych; opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Opłaty naliczane są od momentu nadania komunikatu: „Witamy w Banku Pocztowym …”);
   • formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.pocztowy.pl/kontakt,
  3. IOD. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
   • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,
   • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: [email protected], z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  4. Cele i podstawy przetwarzania. Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, w tym wdrożeniowego, np. w zakresie realizacji szkoleń wstępnych– podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przepisy Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Banku, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników Banku. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Okres przechowywania danych. Bank będzie przechowywać Pani/Pana dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ew. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z Bankiem w zakresie dostarczania Bankowi usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych, w tym wdrożeniowych np. w zakresie realizacji szkoleń wstępnych, byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne, firmy szkoleniowe, hotele).
  2. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu:
   • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
   • prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji – o ile została ona wyrażona;
   • prawo do przenoszenia danych;
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w pkt. 2 i 3 adresy do korespondencji.
  4. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

  Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Banku, prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości,o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bank przez okres do końca następnego roku kalendarzowego”.