Specjalista w Dziale Administracyjno-Technicznym

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - OchotaO firmie

3300-3500 zł brutto / mies.
 • Szczęśliwicka 36
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 19 dni
  15 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota

Szczęśliwicka 36

Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota skupia w swoich strukturach 11 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.

W związku z rozwojem, poszukujemy kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Dziale Administracyjno-Technicznym

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynków i ich instalacjami;
 • ustalenie planów i przestrzeganie okresowych przeglądów budynków, instalacji w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i prac konserwatorskich poprzez własne usługi, oraz przez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego;
 • gromadzenie ofert i prowadzenie stałej obserwacji rynku dostawców i usługodawców związanych z konserwacją budynku;
 • sporządzanie planów remontowych i inwestycyjnych jednostki oraz nadzór nad ich realizacją oraz rozliczeniem;
 • czynny udział w komisjach wprowadzających wykonawców na remontowane obiekty, a w trakcie ich trwania ogólny nadzór oraz ustalanie terminów prac i organizowanie spotkań koordynacyjnych;
 • przygotowywanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wszystkich postępowań i zawieranych umów przez jednostkę zgodnie z zakresem swojej działalności;
 • składanie wniosków o zlecenie wykonania robót oraz niezbędnych zakupów dla prawidłowego funkcjonowania obiektów;
 • dokonywanie doraźnych i cyklicznych zakupów na podstawie zbieranych zapotrzebowań na materiały lub usługi z poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem procedury zamówień publicznych;
 • przyjmowanie i kontrolowanie dostaw pod względem ilościowym, jakościowym i cenowym, zgodnie z zawartymi Umowami;
 • nadzór nad pracą konserwatorów.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pakiet benefitów pozapłacowych
 • stałe godziny pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy.


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota skupia w swoich strukturach 11 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn.

W związku z rozwojem, poszukujemy kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Dziale Administracyjno-Technicznym

Opis stanowiska:

 • sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłową eksploatacją budynków i ich instalacjami;
 • ustalenie planów i przestrzeganie okresowych przeglądów budynków, instalacji w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i prac konserwatorskich poprzez własne usługi, oraz przez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego;
 • gromadzenie ofert i prowadzenie stałej obserwacji rynku dostawców i usługodawców związanych z konserwacją budynku;
 • sporządzanie planów remontowych i inwestycyjnych jednostki oraz nadzór nad ich realizacją oraz rozliczeniem;
 • czynny udział w komisjach wprowadzających wykonawców na remontowane obiekty, a w trakcie ich trwania ogólny nadzór oraz ustalanie terminów prac i organizowanie spotkań koordynacyjnych;
 • przygotowywanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wszystkich postępowań i zawieranych umów przez jednostkę zgodnie z zakresem swojej działalności;
 • składanie wniosków o zlecenie wykonania robót oraz niezbędnych zakupów dla prawidłowego funkcjonowania obiektów;
 • dokonywanie doraźnych i cyklicznych zakupów na podstawie zbieranych zapotrzebowań na materiały lub usługi z poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem procedury zamówień publicznych;
 • przyjmowanie i kontrolowanie dostaw pod względem ilościowym, jakościowym i cenowym, zgodnie z zawartymi Umowami;
 • nadzór nad pracą konserwatorów.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • pakiet benefitów pozapłacowych
 • stałe godziny pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Proszę o umieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV, innych niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, do celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko pracy.

Ogłoszenie archiwalne