Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista w Dziale Administracyjnym

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

3 6004 200 brutto / mies.
 • Raciborska 37
  Katowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Raciborska 37

Katowice

Specjalista w Dziale Administracyjnym

 

Na stanowisku mają być wykonywane  zadania o znacznym  poziomie skomplikowania, wymagające samodzielnej organizacji pracy, w zakresie:

 1. Przygotowania  dokumentacji  i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy  Prawo zamówień publicznych,
 2. Przygotowania wniosków, zestawień dotyczących nieruchomości, a także przygotowanie
  i prowadzenie rozliczeń z tytułu najmu/dzierżawy itp.,
 3. Sporządzania wniosków o dodatkowe źródła finansowania,  a także  prowadzenie projektów i ich rozliczanie,
 4. Przygotowania i realizacji zadań związanych ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, w tym prowadzenie spraw z zakresu najmu/dzierżawy/użyczenia,
 5. Pozyskiwania i rozliczania dodatkowych środków na rozliczanie zadań inwestycyjnych (np. z UE, MKDNiS).  

Od pracownika jest wymagana bardzo dobra wiedza  i praktyka w prowadzeniu postępowań: 

 • o udzielenie zamówienia publicznego.  Pracownik musi samodzielnie przygotować dokumenty zamówienia (SWZ, umowę),  umieć  redagować dokumenty z postępowania np.  decyzje
 • o rozpatrzeniu odwołania, protokoły z postępowania, podpowiadać / przygotować ocenę możliwości prawnych podjęcia określonych działań/ czynności w postępowaniu. 

Zadania te, pracownik  musi umieć przygotować  samodzielnie, w oparciu o sugestie osób odpowiedzialnych merytorycznie za realizację zadania w uzgodnieniu z przełożonymi, a w przypadkach szczególnie trudnych / zawiłych z  radcą prawnym. Pracownik do realizacji zadań musi:

 • samodzielnie korzystać  z dostępnego w Akademii oprogramowania  prawniczego i systemu zamówień publicznych oraz publikacji dostępnych  na stronach www,
 • posiadać  umiejętność  interpretacji i stosowania przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych, najmu, dzierżawy itp., 
 • biegle posługiwać  się i  pracować w programie excel.

Wykształcenie:

 • Wykształcenie: wymagania niezbędne - wyższe,
 • Wymagania dodatkowe - dodatkowe studia, szkolenia, uprawnienia z zakresu zamówień publicznych, 

Wymagania niezbędne:

 • 2 lata pracy w sektorze finansów publicznych,
 • doświadczenie z zakresu realizacji zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność samodzielnego korzystania  z oprogramowania  prawniczego oraz zamówień publicznych, a także publikacji dostępnych  na stronach www.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie z zakresu rozliczania projektów,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętności interpersonalne, z zakresu obsługi programu prawniczego i systemu zamówień, programu excel redagowania pism/dokumentów  interpretacji i stosowania przepisów prawnych w powierzonym obszarze, pracy  w programie excel, pisania wniosków o środki na inwestycje.  

Inne kompetencje/uprawnienia:

 • komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność samokontroli i samodyscypliny, odpowiedzialność.

Na stanowisku jest wymagana inicjatywa  i umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw w zakresie:

 • Przygotowania  dokumentacji  i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy  Prawo zamówień publicznych,
 • Sporządzania wniosków o dodatkowe źródła finansowania działalności inwestycyjnej  Uczelni  a także  prowadzenie projektów i ich rozliczanie,
 • Przygotowania wniosków/pism/umów  dotyczących nieruchomości np. odpisów z KW, umów najmu/dzierżawy, sporządzania zestawień/analiz itp., prowadzenia rozliczeń i kontrolowanie kosztów .

Pracownik samodzielnie przygotowane  i uzgodnione dokumenty  powinien przedstawić do akceptacji przełożonym.

Obowiązujące przepisy określają sposób postępowania, jednak częste zmiany  oraz ich niejednoznaczność wymaga od pracownika bieżącego śledzenia zmian oraz orzecznictwa i umiejętności analizy oraz interpretacji.

Na stanowisku będą występowały częste kontakty z kontrahentami Uczelni, z współpracownikami, studentami i osobami  trzecimi.

Zgłoszenia kandydatów (CV + list motywacyjny) przyjmujemy do 11.07.2021 r.

Warunki pracy: praca będzie realizowana w budynku bez windy

Ogłoszenie archiwalne