Ta oferta pracy jest nieaktualna od 152 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Administratorów Sieci Telekomunikacyjnej

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 12.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  NASK SA - wiodący polski operator telekomunikacyjny, działający od wielu lat na rynku Internetu, sieci korporacyjnych, bezpieczeństwa sieciowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

  Specjalista w Dziale Administratorów Sieci Telekomunikacyjnej
  Miejsce pracy: Katowice

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

  • projektowanie rozwiązań teleinformatycznych dla klientów,
  • sprawdzanie warunków technicznych świadczenia usług,
  • współpraca z dostawcami i podwykonawcami w zakresie wyceny elementów rozwiązań (łącza telekomunikacyjne, sprzęt, usługi) oraz w procesie realizacji,
  • konfiguracja urządzeń sieciowych i uruchamianie usług telekomunikacyjnych,
  • lokalne wsparcie w utrzymaniu i usuwaniu awarii,
  • lokalne wsparcie w rozbudowie sieci telekomunikacyjnej w regionie,
  • organizacja pracy zespołów roboczych.

  Profil idealnego kandydata:

  • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne z zakresu telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki lub radiokomunikacji),
  • znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych: routing, switching, VOIP,
  • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych,
  • praktyczna znajomość urządzeń sieciowych wiodących dostawców: Cisco, Juniper, Mikrotik, Huawai, Fortigate.
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
  • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów.

  Naszym Pracownikom oferujemy:

  • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę,
  • możliwość samorealizacji i rozwoju,
  • dostęp do najnowszych technologii,
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatna opieka medyczna).

  Nie wahaj się i stań się częścią zespołu! Może to właśnie Ciebie potrzebujemy?

  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty w Dziale Administratorów Sieci Telekomunikacyjnej (numer ref.: DAST 0618)”.

  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:
  • W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest wymagane:
  • przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
  • dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

  Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.