Oferta pracy

Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.O firmie

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Wałowa 4

Gdańsk

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 3000 osobom w 49 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
poszukuje obecnie osoby do
Oddziału w Gdańsku
na stanowisko
Specjalista
w Dziale Inwestycji i RemontówNumer ref.: Nr ref. 114/G/2020

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

Nadzorowanie/przygotowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym m. innymi:

 • weryfikacja zgodności prowadzenia inwestycji przez WRB i WNI z umową
 • monitorowanie i uczestniczenie w pozyskiwaniu niezbędnych decyzji formalno – prawnych wymaganych w ramach projektu
 • weryfikacja merytoryczna opracowań, kart zmian sporządzonych przez NA
 • nadzorowanie nad zgodnym z umową dokumentowaniem zmian do dokumentacji projektowej przez NA w tym: dokonania wpisów w DB, wprowadzania zmian do dokumentacji, sporządzania stosownych protokołów i notatek służbowych
 • weryfikacja raportów przekazywanych przez WRB
 • weryfikacja raportów przekazywanych przez WNI
 • weryfikacja raportów przekazywanych przez Dostawcę Agregatów Sprężarkowych
 • weryfikacja wymaganej aktualizacji dokumentów kontraktowych WRB i WNI
 • weryfikacja wniosków materiałowych sporządzonych przez WRB
 • prowadzenie rejestru sporządzonych wniosków materiałowych oraz statusu ich zatwierdzeń
 • weryfikacja instrukcji technologicznych opracowywanych przez WRB, kontrola czasu weryfikacji przez WNI
 • prowadzenie bieżącego rejestru instrukcji i statusu zatwierdzeń
 • prowadzenie wykazu zmian do dokumentacji projektowej (kart zmian)
 • prowadzenie korespondencji w ramach przydzielonych obowiązków
 • katalogowanie wszelkich dokumentów wytworzonych w ramach realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi
 • doraźna kontrola na budowie postępu prac oraz wywiązywania się z obowiązków umownych WRB i WNI
 • udział w radach budowy i naradach roboczych z WNI i WRB
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji prowadzonych projektów i zadań
 • udział w pracach Zespołów Projektowych zgodnie z obowiązującą w Spółce metodyką zarządzania projektami
 • współpraca w organizacji i koordynacji pracy Zespołu Projektowego
 • rejestracja, archiwizacja i dystrybucja korespondencji oraz wszelkich dokumentów związanych z Projektem.
 • sporządzanie sprawozdań z narad projektowych, inwestycyjnych, przygotowywanie wstępnych wersji raportów, pism, protokołów
 • opracowywanie i nadzór nad realizacją harmonogramów.
 • zapewnienie kompletnej i terminowej informacji o działaniach we wszystkich elementach Projektu.
 • opracowanie umów, kontraktów, porozumień związanych z działalnością inwestycyjną i remontową oraz kontrola ich realizacji
 • współudział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia na wybór wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, inżyniera kontraktu – sporządzanie wniosków zakupowych wraz z załącznikami
 • udział w pracach Komisji przetargowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • wykształcenia wyższego technicznego z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa lub gazownictwa
 • minimum 2 letniego doświadczenia przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 • znajomości procesu inwestycyjnego, Prawa budowlanego
 • praktycznej znajomości metodyk zarządzania projektami
 • doświadczenia w pracy w zespołach projektowych
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • komunikatywności
 • zdolności do szybkiej adaptacji
 • umiejętności pracy w zespole
 • odpowiedzialności, dokładności, odporności na stres
 • gotowości do wyjazdów służbowych
 • posiadania prawa jazdy kat. B

TWOIM DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • minimum roczne doświadczenie w zakresie nadzoru kontraktowego wielobranżowego projektu inwestycyjnego,
 • nadzorowanie umów w zakresie WRB, WNA, WNI, dostaw inwestorskich
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Warunków Kontraktowych FIDIC i powiązanych aktów prawnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, Prawa ochrony środowiska
 • znajomość systemów SAP lub innych klasy ERP
 • znajomości MS Project
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • determinacja w osiąganiu celów, umiejętność prowadzenia wielu projektów/zadań jednocześnie, zdolności analityczne

Dołączając do Naszego zespołu zyskasz:

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim 
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy 
 • profesjonalne narzędzia pracy 
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny) 
 • pracowniczy program Emerytalny 
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych 
 • dofinansowanie do wypoczynku
Miejsce świadczenia pracy:
Gdańsk ul. Wałowa 4

Oferty prosimy nadsyłać do:
16 grudnia 2020r.
 
Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i wskazaniem odpowiedniego numeru referencyjnego za pomocą przycisku:

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy