Specjalista w Dziale Kadr i Płac

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 07.12.2018
 • Ważna jeszcze 27 dni (do 06.01.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  O TMF Group?
   
  TMF Group to globalna firma outsourcingowa posiadająca 125 biur w ponad 83 krajach, zatrudniająca ponad 7000 pracowników. W środowisku nieustannie postępującej globalizacji świadczymy profesjonalne usługi wspierając naszych klientów w prowadzeniu działalności lokalnej lub globalnej. Niezależnie od tego, czy klienci wchodzą na nowe rynki czy rozwijają działalność w danym kraju, zapewniamy im możliwość skoncentrowania się na ich podstawowej działalności, odejmując im stres związany z odpowiedzialnością za kwestie księgowe, prawne czy kadrowo-płacowe.
   
  Rozpoczynamy realizację naszego ambitnego planu rozwoju, który osiągniemy poprzez silny wzrost organiczny, wejście na nowe rynki oraz finalizację procesów przejęcia. Zapewnia to prawdziwie dynamiczne środowisko pracy, dające możliwości rozwoju kariery, sukcesów zawodowych oraz daje wyraźne efekty wykonywanej przez Ciebie pracy.
   
  Obecnie do działu outsourcingowego poszukujemy osoby na stanowisko:
  Specjalista w Dziale Kadr i Płac
  Miejsce pracy: Katowice
  Jaka będzie Twoja rola?
  • Przygotowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzanie listy płac
  • Sporządzanie sprawozdań, deklaracji i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS,US,GUS)
  • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej
  • Kontrola terminowości wykonywanych zadań przez podległych pracowników
  • Nadzór nad pracą podległych pracowników
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi
  • Wsparcie merytoryczne zespołu
  • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta
  Czego od Ciebie oczekujemy?
  • 1-3 lat doświadczenia zawodowego na pokrewnym stanowisku
  • Doświadczenie zawodowe w firmie outsourcingu kadrowo-płacowego mile widziane
  • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziane)
  • Dobrej znajomości zasad kalkulacji wynagrodzeń
  • Dobrej znajomości przepisów z zakresu PDOF, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy
  • Dobrej znajomości MS Office
  • Wykształcenia wyższego
  • Umiejętności pracy pod presją czasu
  • Umiejętności pracy w zespole
  • Samodzielności
  • Doskonałej organizacji pracy
  • Umiejętności analitycznego myślenia
  • Mile widziana znajomość obsługi Symfonia Kadry i Płace, eNova, Płatnik
  Co możemy Ci zaoferować?
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną w dwóch opcjach preferencyjnych
  • Benefit kart sportowych lub dofinansowanie do kultury i sportu
  • Możliwość ubezpieczenia na życie
  • Bezpłatne branżowe zajęcia z języka angielskiego na terenie biura
  • Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie
  • Elastyczne godziny pracy
  • Owocowe środy

  Dołącz do nas!

  Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu".
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1"
  Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

  Jednocześnie informujemy, iż:

  1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 1, telefon: 22 456 45 00, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.tmfgroup.com (dalej: „my”).
  2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. Odbiorcy danych: Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.), podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.tmfgroup.com.
  4. Przekazywanie danych poza EOG: Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.
  5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
  6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. 

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.