OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Specjalista w Dziale Kontrolingu Inwestycyjnego

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.O firmie

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4

Warszawa

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 3000 osobom w 49 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
poszukuje obecnie osoby do
Pionu Finansowego
na stanowisko
Specjalista
w Dziale Kontrolingu Inwestycyjnego
(Umowa na zastępstwo)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. 175/C/2019

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

 • przygotowywanie analiz oceny efektywności ekonomicznej przyłączeń
 • przygotowywanie lub weryfikacja analiz/oceny ekonomicznej wskazanych projektów inwestycyjnych
 • przygotowywanie analiz ex-post dla zadań inwestycyjnych w celu wyciągania wniosków i doskonalenia metod oceny projektów
 • bieżący monitoring realizacji wskazanych projektów w porównaniu do przyjętych założeń
 • wsparcie komórek organizacyjnych w wykonywanych przez nie analizach ekonomiczno-finansowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • wykształcenia wyższego o kierunku/specjalności: ekonomia, finanse lub pokrewne
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z finansami
 • znajomości zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 • znajomości metod oceny efektywności inwestycji
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i PowerPoint)
 • znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym
 • umiejętności priorytetyzacji zadań i pracy pod presją czasu
 • komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole
 • samodzielności w powierzonym zakresie odpowiedzialności

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • doświadczenie zawodowe w zakresie kontrolingu
 • umiejętność modelowania ekonomiczno-finansowego
 • znajomość obsługi systemu SAP lub innego klasy ERP w zakresie modułu CO, FI
DOŁĄCZAJĄC DO NASZEGO ZESPOŁU ZYSKASZ
możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskimkonkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracyprofesjonalne narzędzia pracyprywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)pracowniczy program Emerytalnydofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcychdofinansowanie do wypoczynku
Miejsce świadczenia pracy:
Centrala Spółki
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Oferty prosimy nadsyłać do:
30 stycznia 2020 r.
 
Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i wskazaniem odpowiedniego numeru referencyjnego za pomocą przycisku:

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób składających dokumenty aplikacyjne do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku ze zbieraniem dotyczących ich danych


Po co nam dane osobowe?

Szukamy kandydatów do pracy w naszej spółce. Dane, które zbieramy o Pani/Panu są nam zatem potrzebne wyłącznie w celu oceny przydatności do pracy oraz później na potrzeby wykazania, iż nie stosowaliśmy przy wyborze najlepszego z kandydatów kryteriów dyskryminujących, np. ze względu na płeć.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz w pewnych wypadkach dodatkowo przez podmioty zajmujące się dla nas rekrutacją pracowników.

Dostęp do danych mogą mieć również pracownicy podmiotów zajmujących się serwisem IT naszych systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy.

Nie przekazujemy danych do krajów, które nie chronią ich odpowiednio.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza w tej sytuacji, że przetwarzanie Pani/Pana dane osobowych jest oparte o zgodę na przetwarzanie danych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w niezbędnym zakresie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f), polegających na możliwości wykazania naszej bezstronności w wyborze, na wypadek, gdyby były kandydat do pracy chciał nam zarzucić, że na odrzucenie jego kandydatury miał wpływ czynnik dyskryminujący, np. płeć lub pochodzenie.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a także później nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenie procedury rekrutacyjnej.
Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane te przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy, a także później nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenie ww. okresu.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy
 • sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebarane nieprawidłowe dane.
 • usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez okres w jakim przetwarzamy je w celach rekrutacyjnych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych
 • wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa

Czy podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym profilujemy Panią/Pana?

Kontakt - Gdzie zrealizować prawa lub uzyskać więcej informacji?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami poprzez:

[email protected]

 

GAZ-SYSTEM to spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej bezpieczeństwa energetycznego. Zarządzamy siecią przesyłową na terenie całego kraju i umożliwiamy transport 17 miliardów m3 wysokometanowego gazu rocznie. Odpowiadamy za całość procesu: transport od stacji początkowej do końcowego odbiorcy. Prowadzimy największe w Polsce inwestycje w obszarze energetyki gazowej m.in. rozbudowujemy Terminal LNG w Świnoujściu i realizujemy projekt Baltic Pipe. Rozwijamy także nowoczesne technologie i inicjujemy innowacje w branży energetycznej. Dajemy stabilne zatrudnienie blisko 3000 osobom w 49 lokalizacjach w Polsce. Pracujemy z poszanowaniem natury i w kulturze dialogu.


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
poszukuje obecnie osoby do
Pionu Finansowego
na stanowisko
Specjalista
w Dziale Kontrolingu Inwestycyjnego
(Umowa na zastępstwo)Numer ref.: Nr ref. 175/C/2019

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEŻEĆ BĘDZIE

 • przygotowywanie analiz oceny efektywności ekonomicznej przyłączeń
 • przygotowywanie lub weryfikacja analiz/oceny ekonomicznej wskazanych projektów inwestycyjnych
 • przygotowywanie analiz ex-post dla zadań inwestycyjnych w celu wyciągania wniosków i doskonalenia metod oceny projektów
 • bieżący monitoring realizacji wskazanych projektów w porównaniu do przyjętych założeń
 • wsparcie komórek organizacyjnych w wykonywanych przez nie analizach ekonomiczno-finansowych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • wykształcenia wyższego o kierunku/specjalności: ekonomia, finanse lub pokrewne
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z finansami
 • znajomości zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 • znajomości metod oceny efektywności inwestycji
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i PowerPoint)
 • znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym
 • umiejętności priorytetyzacji zadań i pracy pod presją czasu
 • komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole
 • samodzielności w powierzonym zakresie odpowiedzialności

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • doświadczenie zawodowe w zakresie kontrolingu
 • umiejętność modelowania ekonomiczno-finansowego
 • znajomość obsługi systemu SAP lub innego klasy ERP w zakresie modułu CO, FI

Dołączając do Naszego zespołu zyskasz:

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim 
 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy 
 • profesjonalne narzędzia pracy 
 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny) 
 • pracowniczy program Emerytalny 
 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych 
 • dofinansowanie do wypoczynku
Miejsce świadczenia pracy:
Centrala Spółki
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Oferty prosimy nadsyłać do:
30 stycznia 2020 r.
 
Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i wskazaniem odpowiedniego numeru referencyjnego za pomocą przycisku:

Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

W przypadku, gdyby chciała Pani/ chciał Pan, aby jej/jego kandydatura była brana pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w ofercie o pracę przesyłanej do nas:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy