Specjalista w Dziale Kosztów

Uniwersytet WrocławskiO firmie

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1 Wrocław 50-137 Polska

Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko:
specjalisty w Dziale Kosztów 
umowa na okres zastępstwa

Główne obowiązki:

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • Weryfikacja dokumentów i prawidłowości księgowań
 • Analiza sald i zapisów kont księgowych
 • Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań
 • Zakładanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i zagranicznych
 • Przyjmowanie, sprawdzanie i weryfikowanie raportów rozliczających projekty krajowe i zagraniczne

Wymagania konieczne:

 • Co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku księgowym
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
 Wymagania pożądane
 • Znajomość rozliczania dotacji finansowanych ze środków krajowych i UE
 • Znajomość systemu informatycznego TETA ERP
 • Znajomość języka angielskiego
Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 26 lipca 2020 za pomocą przycisku aplikowania. 
 

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: "Specjalista w Dziale Kosztów".
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy