Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIEO firmie

 • Jagiellońska 91
  Olsztyn, warmińsko-mazurskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Jagiellońska 91

Olsztyn

Specjalista w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29, e-mail: [email protected], www.wmodr.pl

Ogłoszenie nr 25/2020
na stanowisko 

Specjalista w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne;
 • znajomość zagadnień związanych z systemem rolnictwa ekologicznego (w tym zasad prowadzenia produkcji zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE0 834/2007 i Rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 oraz z Działaniem „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020:
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska , w tym z „Działaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym” w ramach PROW 2014-2020, ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego i odnawialnymi źródłami energii;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;

Preferowane:

 • umiejętność prowadzenia doradztwa i szkoleń;
 • dobra organizacja pracy;
 • zdolność do pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków;
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
  Dokumenty  potwierdzające  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (kserokopie dyplomu, świadectw pracy, prawo jazdy);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – (w załączeniu).

Termin składania dokumentów: do 15 września 2020 r.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Nabór - ogłoszenie 25/2020”
- w sekretariacie  WMODR z siedzibą w Olsztynie  10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91
- pocztą na adres  jw.
- poczta elektroniczną (skany dokumentów) – w tytule e-maila należy wpisać "Nabór- ogłoszenie
  nr 25/2020”

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy