Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży (K/M)

 • Zabrze, śląskie
 • Specjalista
 • 31.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Specjalista w Dziale Rozwoju Sprzedaży (K/M)
  Miejsce pracy: Zabrze
  Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się  w międzynarodowej firmie, należącej do grupy DB. Czerp korzyści z tego, że DB Cargo zadba o Ciebie.
   

  DB Cargo Polska S.A. oferuje pracę na wyżej wymienionym stanowisku w Zabrzu w Dziale Rozwoju Sprzedaży


   

  Obowiązki:

   

  • Zakup usług zewnętrznych niezbędnych do realizacji międzynarodowych przewozów kolejowych
  • Prowadzenie negocjacji handlowych z partnerami krajowymi oraz międzynarodowymi, sporządzanie ofert
  • Zawieranie i koordynowanie umów z partnerami DB Cargo Polska
  • Wsparcie i udział w projektach wewnętrznych i międzynarodowych na poziomie Grupy DB Cargo
  • Sporządzanie analiz rynku przewozowego na wewnętrzne potrzeby
  • Przygotowywanie prezentacji i opracowań dotyczące sprzedaży, produktów oraz rynku
  • Przygotowywanie aktualizacji strategii sprzedaży dla DB Cargo Polska zgodnie ze strategią Grupy

  Wymagania:

   

  • Wykształcenie wyższe
  • Dobra znajomość języka angielskiego i mile widziana znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
  • Umiejętności analitycznego myślenia
  • Wysoka orientacja na klienta
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność
  • Gotowość do odbywania podróży służbowych (w tym zagranicznych)
  • Prawo jazdy kat. B
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Mile widziana znajomość innych języków obcych

  Oferujemy:

  • Przyjazną atmosferę w zgranym zespole
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Dobre warunki zatrudnienia
  • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
  • Prywatną opiekę medyczną

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia za pomocą przycisku „aplikuj”,
  a także zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz przesłanie odpowiedniej zgody (zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej rekrutacji / zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w przypadku chęci uczestniczenia w aktualnym i dalszych procesach rekrutacyjnych).

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na niniejsze stanowisko prowadzonej przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w prowadzonej procedurze rekrutacyjnej.

  Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 moich danych osobowych w zakresie nieobjętym wyliczeniem wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, zawartych w wypełnionym formularzu rekrutacyjnym oraz CV, liście motywacyjnym oraz we wszelkich innych dołączonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, jak również danych osobowych udostępnionych w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, w celu uczestniczenia w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337 w okresie 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
  Mam świadomość możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. Jednocześnie jestem świadom/ świadoma, iż wycofanie zgody spowoduje brak możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Klauzula informacyjna dla kandydatów w procesie rekrutacyjnym


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DB Cargo Polska S.A., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 337.
  2) Spółka wyznaczyła Pełnomocników ds. Ochrony Danych Osobowych w osobach: Barbara Solarska, Katarzyna Oleksik, Dariusz Kańtoch i można się z nim/ nimi skontaktować pod adresem email: [email protected]
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na niniejsze stanowisko na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w zakresie innych danych przekazywanych w formularzu rekrutacyjnym, CV, liście motywacyjnym oraz wszelkich innych złożonych dokumentach aplikacyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych i sprawdzających, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest sprawdzenie Pani/Pana umiejętności i zdolności, co jest nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację;
   archiwalnych (dowodowych) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach na te same lub podobne stanowiska w DB Cargo Polska S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych uczestniczący w procesie rekrutacji.
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej:
   dla celów przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji i przez okres jednego miesiąca od czasu jego zakończenia,
   dla celów przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w dalszych rekrutacjach – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.
   dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.
  7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
  8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
  10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.