Prosimy o dołączenie klauzuli zgody dla kandydatów do pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV i formularzach, na potrzeby obecnej/obecnej i przyszłych rekrutacji* (*niepotrzebne skreślić).

Przyjmuję do wiadomości iż złożone dokumenty o których mowa w pkt 1, jeśli nie nastąpiło zatrudnienie,  po upływie 1 miesiąca zostaną zniszczone.

Złożonym podpisem oświadczam iż znane mi są prawa zawarte w art. 15-22 i 34, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych

Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachO firmie

 • Katowice, śląskie

 • Ważna jeszcze 2 miesiące
  do: 29 sie 2020
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Specjalista

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych

Miejsce pracy: Katowice

(szczegóły opisu stanowiska pracy: www.bip.asp.katowice.pl)

 

Zadania realizowane na stanowisku:

Na stanowisku są realizowane  zadania związane z  obsługą kadrową pracowników  Akademii:

w zakresie obsługi kadrowej pracowników:

 1. obsługa spraw związanych z procesem zatrudniania i zwalniania pracowników (w tym obcokrajowców) oraz ze zmianami w trakcie trwania stosunku pracy tych pracowników;
 2. organizowanie naborów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przeprowadzenie procedury  konkursowej dla nauczycieli akademickich;
 3. obsługa spraw emerytalno-rentowych pracowników;
 4. obsługa wniosków o nagrody i odznaczenia;
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowym dla GUS, PFRON i innych instytucji;
 7. rozliczanie i kontrola czasu pracy pracowników;
 8. prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników;
 9. obsługa badań profilaktycznych we współpracy ze specjalistą ds. BHP;
 10. organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 11. obsługa pracowników w zakresie legitymacji ( legitymacja pracownicza, legitymacja PKP i inne);
 12. organizacja staży.

w zakresie obsługi umów cywilno-prawnych:

 1. wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego;
 2. rejestrowanie i kontrola formalna umów cywilno-prawnych;
 3. obsługa zleceniobiorców i ich rodzin w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie: zarządzanie zasobami ludzkimi administracyjne, ekonomiczne, prawnicze;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przypisanym do stanowiska lub zbliżonym;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa  
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym
 • Dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętności interpersonalen, kultura osobista, umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole

 Termin składania ofert 15.07.2020 r.


poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych

(szczegóły opisu stanowiska pracy: www.bip.asp.katowice.pl)

 

Zadania realizowane na stanowisku:

Na stanowisku są realizowane  zadania związane z  obsługą kadrową pracowników  Akademii:

w zakresie obsługi kadrowej pracowników:

 1. obsługa spraw związanych z procesem zatrudniania i zwalniania pracowników (w tym obcokrajowców) oraz ze zmianami w trakcie trwania stosunku pracy tych pracowników;
 2. organizowanie naborów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przeprowadzenie procedury  konkursowej dla nauczycieli akademickich;
 3. obsługa spraw emerytalno-rentowych pracowników;
 4. obsługa wniosków o nagrody i odznaczenia;
 5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań w zakresie kadrowym dla GUS, PFRON i innych instytucji;
 7. rozliczanie i kontrola czasu pracy pracowników;
 8. prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników;
 9. obsługa badań profilaktycznych we współpracy ze specjalistą ds. BHP;
 10. organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 11. obsługa pracowników w zakresie legitymacji ( legitymacja pracownicza, legitymacja PKP i inne);
 12. organizacja staży.

w zakresie obsługi umów cywilno-prawnych:

 1. wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego;
 2. rejestrowanie i kontrola formalna umów cywilno-prawnych;
 3. obsługa zleceniobiorców i ich rodzin w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie: zarządzanie zasobami ludzkimi administracyjne, ekonomiczne, prawnicze;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przypisanym do stanowiska lub zbliżonym;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa  
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym
 • Dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętności interpersonalen, kultura osobista, umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole

 Termin składania ofert 15.07.2020 r.

Ogłoszenie archiwalne