Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista w Dziale Sztuk Wizualnych

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 7 miesięcy temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Prace organizacyjne, techniczne i programowe przy działaniach Działu Sztuk Wizualnych, w tym organizowanie i współorganizowanie wystaw, eventów poza siedzibą OKiS w kraju i za granicą;

 • Współpraca ze środowiskami twórczymi, instytucjami artystycznymi oraz placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi w zakresie promocji i upowszechniania sztuki współczesnej; popularyzacja i promocja dolnośląskich twórców sztuk wizualnych;

 • Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie środków na realizację działań i projektów spoza budżetu OKIS;

 • Promocja działań Działu Sztuk Wizualnych;

 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi OKIS w zakresie merytorycznym w ramach innych projektów;

 • Sporządzanie planów działalności merytorycznej, sprawozdań oraz raportów;

 • Archiwizacja i katalogowanie materiałów i dokumentów związanych z programem Działu.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znajomość historii sztuki oraz najnowszych zjawisk z zakresu sztuk wizualnych w Polsce i za granicą,

 • doświadczenie w realizacji złożonych projektów, wystawienniczych, działań edukacyjnych i wydawniczych,

 • doświadczenie w produkcji oraz promocji wydarzeń kulturalnych i artystycznych,

 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy lokalnych oraz zagranicznych na realizację projektów z zakresu sztuk wizualnych,

 • gotowość do odbywania podróży służbowych,

 • umiejętność dobrej organizacji pracy, odpowiedzialność i samodzielność,

 • wysoka kultura osobista,

 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

 • znajomość języka angielskiego

 • WYMAGANE DOKUMENTY: życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu, Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać mailowo na adres: [email protected] osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub droga pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista w Dziale Sztuk Wizualnych” oraz poprzez portal Pracuj.pl w terminie do dnia 24.11.2021r. – ostateczna data wpływu dokumentów. Pełna informacja o ofercie na stronie www.okiswroclaw.bip.gov.pl

To oferujemy

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji

 • atrakcyjna pracę w samym sercu Wrocławia

 • pracę w młodym i dynamiczny zespole

 • pakiet socjalny, ubezpieczenie medyczne

O nas

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (OKiS) poprzez realizowane działania współtworzy tożsamość kulturową i umacnia społeczną integrację Dolnego Śląska, opartą na kreatywnym potencjale środowisk twórczych regionu oraz dziedzictwie i wyzwaniach kulturowych współczesnego środkowoeuropejskiego pogranicza.

OKiS działa od 1973 r. z siedzibą w zabytkowym zespole kamienic przy wrocławskim Rynku. Posiada także stałą galerię fotografii (Galeria FOTO-GEN) we wnętrzu najstarszego budynku mieszkalnego we Wrocławiu, który znajduje się pomiędzy Rynkiem a historycznym sakralnym centrum miasta na Ostrowie Tumskim.

Instytucja realizuje na Dolnym Śląsku szerokie spektrum działań z zakresu organizacji projektów i programów artystycznych, upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, promocji sztuki i jej twórców oraz promocji regionu poprzez kulturę i współpracę międzynarodową. Prowadzi działalność impresaryjną, wystawienniczą, wydawniczą, naukowo-badawczą i dokumentacyjną oraz jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych na Dolnym Śląsku. Szczególną kompetencją OKiS-u jest organizacja dużych festiwali, przeglądów, wystaw i warsztatów artystycznych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obecnie OKiS organizuje kilka międzynarodowych festiwali we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, plenery artystyczne i warsztaty twórcze oraz projekty promujące tradycje współczesnych Dolnoślązaków. Wspiera merytorycznie organizatorów innych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Jest współwydawcą ukazującego się od 1961 r., renomowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Odra” oraz wydawcą wielu książek literackich, monografii artystycznych, albumów i katalogów. Rocznie OKiS realizuje kilkaset projektów wspierających dolnośląskich twórców oraz promujących kulturę regionu w kraju i zagranicą.