Ta oferta pracy jest nieaktualna od 236 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Gazowym Pogotowiu Technicznym

 • Pogórska Wola (pow. tarnowski), małopolskie
 • Specjalista
 • 2018-03-28

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

    Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w ramach rekrutacji poszukuje do 
  Gazowego Pogotowia Technicznego Pogórska Wola
  osoby na stanowisko:
  Specjalista w Gazowym Pogotowiu Technicznym
  Miejsce pracy: Pogórska Wola (pow. tarnowski)
  Nr ref. 43/T/2018

  Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku inżynierii środowiskowej lub gazowniczej,
  • doświadczenia zawodowego w pracy o tej samej specjalizacji (2 - 3 lata),  
  • znajomości rynku i specyfiki branży gazowniczej,
  • dobrej znajomości obsługi programów komputerowych z grupy MS Office,
  • znajomości aplikacji SAP,                                                           
  • umiejętności pracy pod presją czasu,
  • zaangażowania i efektywnej realizacji założonych celów,
  • wysokiej kultury osobistej i standardów pracy,
  • profesjonalizmu w zakresie realizacji zadań i umiejętności pracy w zespole,
  • odporności na stres,
  • posiadania prawa jazdy kat B.


  Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie w szczególności:

  • doświadczenie w eksploatacji oraz budowie sieci i instalacji gazu,                           
  • znajomość rozwiązań technicznych w zakresie projektowania, budowy oraz remontów instalacji i sieci gazowych wysokiego ciśnienia,  
  • posiadanie uprawnień energetycznych (D i E) grupy 1 lub 3,                             
  • znajomość procedur i instrukcji SESP oraz IRESP,                                    
  • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • znajomość zagadnień z zakresu systemu jakości ISO 3834-2,    
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie w szczególności:

  • analiza projektów oraz zapotrzebowanie materiałów zgodnie z projektem i warunkami technicznymi dla realizowanych zadań inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych, wykonywanie tych zadań przy wykorzystaniu wiedzy fachowej z własnego zakresu działania,                                                                                                  
  • dbanie o kompletność dokumentacji w miejscu wykonywania prac montażowych i spawalniczych – dostępność instrukcji WPS, aktualizacja dziennika prac,        
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wystąpienia administracji państwowej i samorządowej, skargi i roszczenia oraz wymaganej sprawozdawczości dla potrzeb wewnętrznych
   i zewnętrznych Oddziału,    
  • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych oraz odbiorowych istniejącej, jak i nowobudowanej infrastruktury gazowej konserwacjami , urządzeń oraz armatury na obiektach gazowniczych,        
  • nadzorowanie robót eksploatacyjnych zakwalifikowanych wg SESP jako czynności niebezpieczne
   i gazoniebezpieczne, również podczas zabezpieczania i usuwania awarii infrastruktury systemu przesyłowego,      
  • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej sieci przesyłowej zgodnie z procedurami SESP
   i obowiązującymi przepisami w zakresie gazociągów i stacji gazowych,
  • sporządzanie dokumentacji powykonawczej inwestycji zrealizowanych przez GPT,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce oraz realizacja dodatkowych zadań wynikających
   z bieżących potrzeb,                                                                                                        
  • wykonywanie doraźnych poleceń przełożonych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem GPT,
  • kierowanie pojazdem służbowym.
  • przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych odnoszących się do realizowanych zadań.

  Kandydatów spełniających postawione wymagania i zainteresowanych proponowanym stanowiskiem prosimy o dostarczenie swojego CV wraz  z listem motywacyjnym i odpowiednim numerem referencyjnym 

  Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015.2135 ze zm.)”
   
  Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

  Termin zgłoszeń upływa: 11 kwietnia 2018 r.
  bottom