Oferta pracy

Specjalista w obsłudze i administracji

Instytut Techniki BudowlanejO firmie

 • Pionki, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Instytut Techniki Budowlanej poszukuje do pracy
w Sekcji Techniczno-Administracyjnej Oddziału Mazowieckiego
kandydatkę/kandydata na stanowisko:

Specjalista w obsłudze i administracjiNumer ref.: nr ref.: OMT/1-1/XI/2020

 

Zakres obowiązków:

 • administrowanie obiektami oddziału w zakresie zarządzania budynkami, najmu, zabezpieczenia mienia
 • udział w nadzorowaniu i kontroli świadczenia usług przez firmy zewnętrzne
 • rozliczanie zakupu materiałów i usług
 • współudział w postępowaniach publicznych oraz rozliczanie zakupów i usług objętych tymi zamówieniami
 • prowadzenie sekretariatu oddziału oraz obsługa kancelaryjna oddziału i innych komórek organizacyjnych działających na jego terenie
 • prowadzenie spraw oddziału w zakresie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowych i zakupów
 • przygotowywanie i wysyłanie przelewów bankowych
 • współpraca z innymi działami Instytutu w zakresie wykonywanych zadań
 • gromadzenie danych do zestawień i sprawozdań
 • obsługa procesów i obiegu dokumentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (licencjat lub magister) o specjalności administracja, ekonomia, zarządzanie, księgowość lub inne pokrewne
 • udokumentowane doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem wybranych zagadnień administracyjnych, kadrowych, rozliczeń księgowych, obsługą ekonomiczną i nadzorem projektów celowych lub innych podobnych zadań
 • znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych oraz programów poczty e-mail
 • profesjonalizm, wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność i sprawność organizacyjna
 • otwartość na rozwój i szkolenia

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas zastępstwa pracownika
 • szeroki pakiet socjalny
 • przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie do dnia 4 grudnia 2020 r.
CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

Instytut Techniki Budowlanej
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

lub klikając:

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 • Instytut Techniki Budowlanej, jako administrator danych informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i liście motywacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podana jest na stronie internetowej http://www.itb.pl/klauzula-obowiazek-informacyjny.html
 • Podstawą żądania podania danych jest art. 221 § 1 ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:
 • „Stosownie do art. 6 ust. 1. lit.a  rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Techniki Budowlanej, z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV i liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
 • Przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy