Oferta pracy

Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV z listem motywacyjnym do 15.05.2021 r. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami do dnia 21.05.2021 r. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji”. Ponadto podajemy poniższe informacje na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4. Z KDPW można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, pod adresem wskazanym powyżej. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przez KDPW procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), jak również w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO („prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora”). Dotyczące Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów, które są upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu tego procesu dane te mogą być dalej przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami, bądź w celu dochodzenia praw lub roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od KDPW dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a ponadto, w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] W przypadku braku dostępu do tego adresu, informacja o cofnięciu zgody może zostać przesłana w formie pisemnej, na adres KDPW wskazany powyżej. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez KDPW danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie jest związane z wymogiem ustawowym, jest natomiast konieczne na potrzeby uwzględnienia Pana/Pani oferty w procesie rekrutacji. Niepodanie tych danych lub niewyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pana/Pani udział w tym procesie. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Specjalista w Repozytorium Transakcji KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.O firmie

 • Książęca 4, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna 20 godzin
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Książęca 4

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • obsługa zagranicznych interesariuszy RT (wsparcie w zakresie raportowania, współpraca z nadzorcami i pozostałymi Repozytoriami transakcji);

 • współpraca z działami odpowiedzialnymi za dostarczenie aplikacji;

 • udział w projektach wdrożeniowych oraz rozwojowych RT;

 • opracowywanie dokumentacji oraz implementacja nowych funkcjonalności systemu raportowego;

 • udział w testach nowych funkcjonalności.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • czynna znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1 (konieczność udziału w wyjazdach zagranicznych i telekonferencjach, czytania dokumentacji i regulacji oraz komunikacji pisemnej);

 • biegła znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel;

 • wysoko rozwinięte zdolności analitycznych;

 • staranność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

 • wysokie zdolności interpersonalne, samodzielność oraz dobra organizacja pracy;

 • silna motywacja do poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń zawodowych;

 • dodatkowym atutem będzie bardzo dobra znajomość SQL;

 • mile widziana znajomość VBA.

To oferujemy

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu regulacyjnym;

 • atrakcyjne wynagrodzenie;

 • pracę pełną wyzwań oraz możliwość nabycia ciekawych doświadczeń w renomowanej i stabilnej organizacji, działającej w międzynarodowym środowisku;

 • bardzo atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych zawierający min. PPE, opiekę medyczną, dodatki specjalne;

 • możliwość rozwoju osobistego;

 • szkolenia narzędziowe.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • kawa / herbata

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • bony żywieniowe

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako podmiot infrastruktury rynku kapitałowego, jest firmą technologiczną, zapewniającą nowoczesne rozwiązania wspierające funkcjonowanie rynku. Większość obszarów wspierana jest z wykorzystaniem systemów informatycznych tworzonych i rozwijanych wewnętrznie. W ramach tworzenia rozwiązań szczególną wagę ma czynnik innowacyjności związany z wdrażaniem i wykorzystywaniem w biznesie nowych technologii, w tym także technologii blockchain.

Krajowy Depozyt jest właścicielem Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego - platformy technologicznej dla podmiotów świadczących usługi na rynku kapitałowym, która umożliwia tworzenie niezależnych aplikacji wspierających rozwój innowacyjnych linii biznesowych. W ramach Platformy funkcjonuje obecnie usługa obsługi Walnych Zgromadzeń z możliwością zdalnego głosowania inwestorów (eVoting).

Ponadto KDPW utrzymuje i rozwija systemy informatyczne odpowiedzialne za usługi rozrachunku instrumentów finansowych, Repozytorium Transakcji, rejestry autoryzowanej agencji numerującej oraz wiele innych rozwiązań. Systemy te tworzone są na bazie systemów operacyjnych Windows, Linux oraz IBM i działających w oparciu o najnowszą infrastrukturę informatyczną budowaną w oparciu o platformy x86 oraz IBM Power.

Przewiń do profilu firmy

Praca w naszym zespole skupia się na:

 • wsparciu klientów w procesie raportowania do Repozytorium transakcji;

 • współpracy z europejskimi organami nadzorczymi (ESMA, ECB, ESRB, oraz innymi upoważnionymi Nadzorcami);

 • przygotowaniu raportów na potrzeby Nadzorców oraz wewnętrznych analiz;

 • współpracy z pozostałymi autoryzowanymi Repozytoriami transakcji.