Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Specjalista w Wydziale Informatyki

Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiO firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 14 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie systemami i usługami w sieci lokalnej opartej o MS Windows Server – instalacja, konfiguracja i codzienna obsługa stacji roboczych,

 • zarządzanie siecią firmową (LAN) – monitoring oraz analiza,

 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń sieciowych w infrastrukturze IT,

 • planowanie zmian związanych z rozwojem i unowocześnianiem infrastruktury IT,

 • dbanie o bezpieczeństwo systemów i usług IT,

 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług IT,

 • dokumentowanie prac na infrastrukturze IT,

 • raportowanie postępu prac przełożonemu,

 • współpraca z innymi komórkami Agencji,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji oraz Dyrektora Wydziału Informatyki.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe (przez wykształcenie wyższe należy rozumieć posiadanie co najmniej tytułu licencjata)

 • Doświadczenie zawodowe (okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, okresy odbywania staży lub praktyk) :

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Specjalisty – brak wymagań,

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty co najmniej 2-letnie, poświadczone doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie, poświadczone doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie, poświadczone doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,

 • Dobra znajomość współczesnego sprzętu komputerowego,

 • Umiejętność diagnozowania oraz rozwiązywania problemów sprzętowych,

 • Dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows,

 • Umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,

 • Umiejętności analityczne oraz konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów,

 • Komunikatywność, dobra praca w zespole,

 • Umiejętność podejmowania decyzji, dociekliwość i samodzielność,

 • Operatywność w działaniach i dyspozycyjność,

 • Znajomość języka angielskiego w zakresie niezbędnym do zrozumienia dokumentacji.

Mile widziane

• praktyczna znajomość sieci opartych o protokoły TCP/IP;

• umiejętność tworzenia, utrzymania i rozwijania serwisów internetowych (znajomość protokołu HTTP, technologii HTML i CSS oraz języka Javascript);

• podstawowa znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych oraz serwisów internetowych;

• umiejętność obsługi i zarządzania systemami WordPress oraz Joomla;

• znajomość praktyczna w zakresie zarządzania i administrowania:

- serwerami Windows Server 2012-2019 DC, Linux (CentOS, Ubuntu);

- środowiskiem AD, MS Exchange oraz systemami klienckimi Windows 10 Pro;

- systemami wirtualizacji VMware;

- środowiskiem Microsoft 365 Business;

• doświadczenie w tworzeniu oraz uzupełnianiu dokumentacji technicznej.

To oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta sportowa, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego),

 • pracę w zgranym zespole specjalistów.

O nas

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszego specjalisty/ Specjalisty/ Starszego specjalisty/ Głównego specjalisty

w Wydziale Informatyki - AOTMiT/11/IT/21

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

siedziba: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 2

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

• wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl, w zakładce PRACA;

• życiorys kandydata w języku polskim, który powinien zawierać następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”;

• list motywacyjny w języku polskim;

• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w przypadku aplikacji na stanowisko Specjalisty, Starszego Specjalisty, Głównego Specjalisty (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej);

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe;

• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

• opcjonalnie - dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AOTMiT znajdująca się w zakładce PRACA.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 07.06.2021 roku na adres:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

ul. Przeskok 2,

00-032 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/11/IT/21”

lub mailowo na adres: [email protected], z dopiskiem w temacie maila „oferta pracy AOTMiT/11/IT/21”.

Rozmiar maila i załączników nie może przekraczać 50MB.

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22-101-47-03 lub 604-959-400.

Inne informacje:

• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).

• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

• Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się przy pomocy aplikacji ZOOM.