Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista w Wydziale Koordynacji Inwestycji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Szczecin, zachodniopomorskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

SPECJALISTA W WYDZIALE KOORDYNACJI INWESTYCJI

Szczecin, Gdańsk, Wrocław

 do 9 grudnia 2021 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • udział w koordynacji i monitoringu nad realizacją inwestycji w regionie wodnym dotyczącym powodzi i suszy,
 • współpracę w procesie programowania, planowania inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim,
 • udział w określaniu potrzeb w zakresie prac studialnych, przedprojektowych i projektowych,
 • analizę poszczególnych stadiów  wykonywania wyznaczonych dokumentacji pod kątem m.in. kompletności opracowań oraz niezbędnych uzgodnień,
 • współpracę przy przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym nadzór nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpracę z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie,
 • uczestnictwo w nadzorze nad monitoringiem rzeczowym i finansowym postępu robót zawartych w umowach na roboty budowlane i usługi,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych z realizowanych przez zarządy zlewni zadań inwestycyjnych,
 • współpracę z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz zarządami zlewni podczas planowania oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo hydrotechniczne lub geotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracje, inżynieria środowiska bądź ochrona środowiska
 • posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze posiadanego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw: Prawo Wodne, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
 • działa skutecznie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest otwarty na nowe wyzwania, komunikatywny, rzetelny, terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną,
 • potrafi myśleć analitycznie oraz jest samodzielny w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • doświadczenie przy realizacji inwestycji hydrotechnicznych,
 • doświadczenie przy prowadzeniu/rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE (POIiŚ, RPO),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wiedzę z zakresu budowli hydrotechnicznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • prawo jazdy kat. B.

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne