Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Specjalista w Wydziale Organizacji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieO firmie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Norwida 34

Wrocław

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 
Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Specjalista w Wydziale Organizacji
Miejsce pracy: RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • prowadzenie obsługi gospodarczo-administracyjnej związanej z prawidłowym funkcjonowaniem RZGW we Wrocławiu, w tym prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt, materiały, części eksploatacyjne i inne, oraz przygotowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie usług i dostaw,
 • prowadzenie spraw w zakresie ewidencji majątku RZGW Wrocław, a w szczególności: prawidłowe prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych i udział
  w inwentaryzacjach majątku,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie działania PGW WP RZGW we Wrocławiu,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań na potrzeby wydziału i jednostki oraz monitorowanie wydatków z zakresu prowadzonych spraw,
 • obsługa kancelarii w zakresie poczty przychodzącej i wychodzącej.

Wymagania: 

 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych.

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany).
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 18.01.2020 r.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
 
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 
Wody Polskie to przede wszystkim ponad 6000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy organizacją, w której ze względu na wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko
Specjalista w Wydziale Organizacji
Miejsce pracy: RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 • prowadzenie obsługi gospodarczo-administracyjnej związanej z prawidłowym funkcjonowaniem RZGW we Wrocławiu, w tym prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w niezbędny sprzęt, materiały, części eksploatacyjne i inne, oraz przygotowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie usług i dostaw,
 • prowadzenie spraw w zakresie ewidencji majątku RZGW Wrocław, a w szczególności: prawidłowe prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych i udział
  w inwentaryzacjach majątku,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie działania PGW WP RZGW we Wrocławiu,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań na potrzeby wydziału i jednostki oraz monitorowanie wydatków z zakresu prowadzonych spraw,
 • obsługa kancelarii w zakresie poczty przychodzącej i wychodzącej.

Wymagania: 

 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych.

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany).
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ. 
 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 18.01.2020 r.
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
 
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy