Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Poznań, wielkopolskie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę, Umowa na zastępstwo
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

SPECJALISTA W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Szczecin
Poznań - na zastępstwo
Gdańsk
Wrocław
Gliwice

 do 11 grudnia 2021 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań m.in. korespondencji z wykonawcami,
 • weryfikację ofert, rozpatrywanie ewentualnych protestów, czynny udział w rozprawach KIO, prowadzenie protokołów postępowań, itp.,
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi RZGW w zakresie wynikającym z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i w oparciu o przepisy wewnętrzne,
 • współuczestniczenie w aktualizacji i opracowywaniu wewnętrznych druków i regulacji dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 • analizowanie i wyjaśnianie spraw problematycznych korzystając z interpretacji prawnych (wyroki KIO, komentarze, opinie UZP, itp.),
 • czynną współpracę z komisją przetargową,
 • archiwizację dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: prawo, ekonomia, administracja, zarządzanie,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe  w/w obszarach,
 • bardzo dobrze zna ustawę Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia wykonawcze 
  i inne wytyczne w tym zakresie, a także potrafi je stosować w praktyce,
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • myśli analitycznie, jest odpowiedzialny i rzetelny
 • potrafi konstruować i redagować pisma urzędowe,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu,
 • doskonale organizuje swój czas pracy, jest samodzielny w działaniu.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • szkolenia z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne