Specjalista w zakresie rozliczania wynagrodzeń

MPWiK S.A.O firmie

MPWiK S.A.

Na Grobli 19

Wrocław

Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 
Codziennie nasz Zespół dba o to, aby mieszkańcom Wrocławia żyło się lepiej.
I Ty też możesz mieć na to wpływ - dołącz do nas!
 

Chcesz pracować w odpowiedzialnym obszarze
i dbać o zadowolenie pracowników?

Aplikuj na stanowisko

SPECJALISTA W ZAKRESIE ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃNumer ref.: Miejsce pracy: Wrocław

Twoje zadania

 • kompleksowa realizacja procesu płacowego,
 • prowadzenie całości spraw związanych z raportowaniem do ZUS, GUS, US, itp.,
 • obsługa administracyjna Pracowniczego Programu Emerytalnego,
 • administrowanie całokształtem spraw związanych z ubezpieczeniami pracowników,
 • realizacja naliczania i wypłat dodatkowego wynagrodzenia pracowników: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, potrąceń itp.,
 • kontrola podstaw chorobowego i rozliczanie czasu pracy,
 • sporządzanie dokumentów pracowniczych: zaświadczeń o zarobkach, ZUS ERP-7 itp.,
 • prowadzenie korespondencji z byłymi pracownikami, komornikami, ZUS, US itp.
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby interesariuszy,
 • obsługa umów cywilno-prawnych,
 • udział w projektach z zakresu digitalizacji obszaru HR.

Oczekujemy od Ciebie

 • min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procesów naliczeń wynagrodzenia,
 • znajomości aktualnych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków i potrąceń,
 • wykształcenia wyższego z zakresu prawa, administracji, ZZL, ekonomii lub pokrewnych,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • analitycznego myślenia, dyskrecji, a zarazem braku nieśmiałości w zadawaniu pytań,
 • bardzo dobrej organizacji i dyscypliny pracy,
 • biegłości w MS Office,
 • praktycznej znajomości programu Płatnik i platformy ePUE.

A w zamian oferujemy

 • wsparcie i wiedzę we wdrożeniu na stanowisko,
 • szerokie możliwości rozwoju, w tym specjalistyczne szkolenia zakończone certyfikacją,
 • stabilne i uczciwe warunki pracy,
 • bogaty fundusz świadczeń socjalnych, w tym m.in. dofinasowanie wypoczynku letniego i karta Multisport,
 • szeroki wachlarz opieki medycznej, z dostępem do specjalistów,
 • program emerytalny finansowany przez pracodawcę,
 • stołówkę pracowniczą dofinansowywaną przez pracodawcę.
Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie aplikacji - cv i listu motywacyjnego za pomocą formularza rekrutacyjnego.
 
WAŻNE ! Prosimy o wpisanie na CV klauzuli o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 19, moich danych osobowych w celach niezbędnych do aktualnej i przyszłych rekrutacji. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed datą jej wycofania.  

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), MPWiK S.A. informuje, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MPWiK S.A. we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu 50-421, ul. Na Grobli 19, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku) lub może Pan/Pani skontaktować się za Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji i konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości złożenia CV i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  przeprowadzenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji wynikającego z powyższego ogłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
b)  prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych poprzez pozostawienie w bazie kandydatów na podstawienie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych na potrzeby ich przetwarzania w zakresie przyszłych procesów rekrutacji jest całkowicie dobrowolne.
c)  W celu nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. Zbieranie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów Kodeksu Pracy i przetwarzanie ich w celach rekrutacyjnych będzie możliwe wyłącznie przez wyrażenie przez Pana/Panią dobrowolnej, odrębnej zgody na ich przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora: usługi IT, usługi medycyny pracy.
 3. Dane osobowe podane na potrzeby:
  a)  bieżącego procesu rekrutacji będą przetwarzane od daty wpływu, w tym przechowywane wyłącznie przez okres prowadzenia tej rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  b)  Jeżeli Pan/Pani wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacji będą one przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 12 miesięcy, od daty wpływu CV lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie zostaną usunięte.
 1. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych odbywających się na podstawie zgody, Administrator informuje o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pana/Pani danych przez Administratora.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy