Oferta pracy

Specjalista w zespole inwestycyjnym

Polski Fundusz Rozwoju S.A. O firmie

 • Krucza 50, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Krucza 50

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych i spółek, w tym w celu weryfikacji zasadności ich realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (w szczególności przygotowanie analizy Komparatora Sektora Publicznego projektu inwestycyjnego),

 • przygotowywanie modeli finansowych na potrzeby ww. analiz,

 • uczestniczenie w procesach inwestycyjnych (wsparcie analityczne przy sporządzaniu wniosków inwestycyjnych i prowadzeniu procesów due diligence oraz monitorowanie projektów inwestycyjnych i lokat Funduszu),

 • wspieranie bieżącej pracy zespołu transakcyjnego w poszukiwaniu nowych celów inwestycyjnych,

 • przygotowywanie analiz rynkowych i regulacyjnych,

 • wsparcie analityczne przy strukturyzacji projektu, m.in.: w przygotowaniu alokacji ryzyk projektu, modelu wynagradzania partnera prywatnego i innych kluczowych parametrów finansowych projektu,

 • przygotowywanie dokumentacji postępowania o wybór partnera prywatnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (tj. m.in. specyfikacji postępowania, formularza oferty, kryteriów oceny ofert, itp.),

 • wspieranie w obszarze analiz podmiotów publicznych w postępowaniu o wybór partnera prywatnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (do etapu zamknięcia finansowego).

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (kierunek studiów: finanse przedsiębiorstwa, bankowość, metody statystyczne i ilościowe/ekonometria, ekonomia),

 • 3-5-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej (w banku w dziale finansowania przedsiębiorstw, biurze maklerskim, funduszu typu private equity, itp.) lub w spółce doradczej (doradztwo transakcyjne, corporate finance),

 • bardzo dobra znajomość zasad modelowania finansowego w MS Excel (mile widziana znajomość VBA) i analizy efektywności projektów inwestycyjnych,

 • biegła znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint)

 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole,

 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy wielozadaniowej,

 • znajomość zasad rachunkowości w stopniu pozwalającym przeprowadzić biegle analizy historyczne sprawozdań finansowych,

 • biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • doświadczenie zdobyte przy strukturyzacji projektów PPP/pozyskaniu finansowania dla projektów PPP,

 • tytuł CFA, ACCA, CIMA, Doradcy Inwestycyjnego lub pokrewny.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz system premiowy,

 • pakiet benefitów i świadczeń dodatkowych z myślą o Twoim zdrowiu i samopoczuciu,

 • ciekawe projekty i pracę z profesjonalistami, którzy chętnie dzielą się wiedzą,

 • pracę w firmie, której celem jest rozwój społeczny i gospodarczy Polski,

 • możliwość kreowania kierunku swojego rozwoju i uczestniczenia w szkoleniach podnoszących Twoje kwalifikacje,

 • pracę w zespole, który szanuje i docenia drugiego człowieka, jego pracę i zaangażowanie w realizowane zadania.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • spotkania integracyjne

 • opieka stomatologiczna

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

 • wpłata pracodawcy do PPK aż 4%

 • system premiowy

 • wspólne wydarzenia

 • inicjatywy sportowe

 • profesjonalny system szkoleń

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

KIM JESTEŚMY?

PFR S.A. jest częścią grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój. Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Dynamicznie reagujemy na sytuację gospodarczą dzięki zaangażowanemu zespołowi profesjonalistów, którzy każdego dnia podejmują działania mające na celu skuteczną koordynację programów rozwojowych i wspierają zrównoważony rozwój kraju.

Wspieramy proces modernizacji gospodarki. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury oraz wypełniamy luki, z zasypaniem których nie radzi sobie wolny rynek.

JAK PRACUJEMY

~ Konsekwentnie dążymy do realizacji celów. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

~ Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko.

~ Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy.

~ Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy sami być traktowani.

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEGO ZESPOŁU!

Szanujemy naszych współpracowników i ich cenny czas. Staramy się patrzeć na sytuacje z perspektywy innych, aby znaleźć porozumienie, które pozwoli osiągać postawione cele.

Kultura organizacyjna to dla nas więcej niż zbiór norm społecznych, systemów wartości, klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Dla nas kultura organizacyjna to nasze wspólne przekonanie, że powinniśmy postępować właściwie, nasz etos pracy i to, jacy jesteśmy wobec siebie.

Zostań jednym z nas i zyskaj realny wpływ na kształtowanie postępu społecznego i gospodarczego kraju.

Przewiń do profilu firmy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.