IPOPEMA Securities S.A.

Specjalista w zespole Middle Office

IPOPEMA Securities S.A.O firmie

IPOPEMA Securities S.A.

Próżna 9

Warszawa

top

IPOPEMA Securities S.A., instytucja finansowa notowana na GPW, poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista w zespole Middle Office
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 
Praca w zespole zajmującym się procesem rozliczeniowym (alokacje, raportowanie, reklamacje, uzgodnienia parametrów do rozliczeń itp.) transakcji na krajowych oraz zagranicznych instrumentach finansowych w obrocie zorganizowanym, zawartych na rzecz klientów instytucjonalnych.
 
Bezpośrednie wsparcie dla maklerów z działu tradingu. Współpraca z departamentami rozliczeń oraz księgowości, a także z instytucjami zewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem banków depozytariuszy.

Wymagania:

 • licencja maklera papierów wartościowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zaawansowane kompetencje w zakresie obsługi aplikacji pakietu MS Office   ze szczególnym
 • uwzględnieniem MS Excel
 • predyspozycje do pracy w zespole
 • elastyczne podejście do godzin pracy (system zmianowy, zakres godzinowy 8-20)

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w biurze maklerskim lub innej instytucji finansowej
 • umiejętność programowania w języku VBA

IPOPEMA oferuje:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie przy realizacji różnorodnych projektów (ALBO: Ciekawą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie)
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole w sympatycznej atmosferze
 • Elastyczny czas pracy
CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, telefon: 22 236 92 00, e-mail: [email protected] (dalej „IPOPEMA”). W IPOPEMA wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez wiadomość email ([email protected]), bądź telefonicznie (22 236 92 00) .
 
Pani/Pana dane osobowe, których zakres określony w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Pani/Pana podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, otrzymane od Pani/Pana (np. Pani/Pana wizerunek) IPOPEMA przetwarza na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając IPOPEMA swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
IPOPEMA może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu IPOPEMA będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
 
Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez IPOPEMA Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 
IPOPEMA planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na uwzględnienie Pani/Pan zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone przez IPOPEMA w przyszłości – wówczas dane będą przechowywane przez IPOPEMA odpowiednio dłużej. IPOPEMA nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu IPOPEMA na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

IPOPEMA Securities S.A., instytucja finansowa notowana na GPW, poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista w zespole Middle Office
Opis stanowiska:
 
Praca w zespole zajmującym się procesem rozliczeniowym (alokacje, raportowanie, reklamacje, uzgodnienia parametrów do rozliczeń itp.) transakcji na krajowych oraz zagranicznych instrumentach finansowych w obrocie zorganizowanym, zawartych na rzecz klientów instytucjonalnych.
 
Bezpośrednie wsparcie dla maklerów z działu tradingu. Współpraca z departamentami rozliczeń oraz księgowości, a także z instytucjami zewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem banków depozytariuszy.

Wymagania:

 • licencja maklera papierów wartościowych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zaawansowane kompetencje w zakresie obsługi aplikacji pakietu MS Office   ze szczególnym
 • uwzględnieniem MS Excel
 • predyspozycje do pracy w zespole
 • elastyczne podejście do godzin pracy (system zmianowy, zakres godzinowy 8-20)

Mile widziane:

 • doświadczenie pracy w biurze maklerskim lub innej instytucji finansowej
 • umiejętność programowania w języku VBA

IPOPEMA oferuje:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie przy realizacji różnorodnych projektów (ALBO: Ciekawą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie)
 • Pracę w młodym, dynamicznym zespole w sympatycznej atmosferze
 • Elastyczny czas pracy
CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
 
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, telefon: 22 236 92 00, e-mail: [email protected] (dalej „IPOPEMA”). W IPOPEMA wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez wiadomość email ([email protected]), bądź telefonicznie (22 236 92 00) .
 
Pani/Pana dane osobowe, których zakres określony w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Pani/Pana podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, otrzymane od Pani/Pana (np. Pani/Pana wizerunek) IPOPEMA przetwarza na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając IPOPEMA swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
IPOPEMA może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu IPOPEMA będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
 
Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez IPOPEMA Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 
IPOPEMA planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na uwzględnienie Pani/Pan zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone przez IPOPEMA w przyszłości – wówczas dane będą przechowywane przez IPOPEMA odpowiednio dłużej. IPOPEMA nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu IPOPEMA na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

Ogłoszenie archiwalne