Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Specjalista w Zespole Optymalizacji Długu

"PEKAO LEASING" Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Firma prowadzi działalność biznesową dedykowaną wsparciu finansowemu sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji w obszarze leasingu.

W związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych kanałów dystrybucji umożliwiających wielostronny 
dostęp do oferowanych usług obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista w Zespole Optymalizacji DługuNumer ref.: ZOD/S

Opis stanowiska:

 • prowadzenie negocjacji z Klientem,
 • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia,
 • przygotowywanie wniosków dot. spłaty zadłużenia do decyzji,
 • przygotowywanie aneksów i ugód,
 • wypowiadanie umów spełniających przesłanki do wypowiedzenia,
 • weryfikacja wartości posiadanych przedmiotów i zabezpieczeń pod kątem planowania działań restrukturyzacyjnych bądź windykacyjnych,
 • analiza wszelkich możliwości i podejmowanie odpowiednich działań w celu odzyskania należności od Klienta,
 • bieżące ewidencjonowanie postępów działań zewnętrznych firm windykacyjnych w systemie,
 • proponowanie rozwiązań w przedmiocie możliwości zaspakajania roszczeń Spółki przez Korzystających nienależycie wywiązujących się z postanowień umów leasingu,
 • sporządzanie zleceń dla podmiotów zewnętrznych współpracujących ze Spółką w zakresie windykacji należności Spółki i przejmowania przedmiotów leasingu oraz bieżące nadzorowanie realizacji dokonanych zleceń,
 • współpraca z organami ścigania,
 • reprezentowanie Spółki w postępowaniach prokuratorskich, sprawach sądowych i karnych we współpracy z Biurem Obsługi Prawnej,
 • nadzorowanie postępowań upadłościowych, postępowań restrukturyzacyjnych,
 • monitorowanie prawnych zabezpieczeń wierzytelności,
 • wizytowanie Klientów.

Wymagania:

 • preferowane wyższe wykształcenie (bankowość i finanse, zarządzanie, prawo, rachunkowość),
 • znajomość prawa bankowego, podstaw rachunkowości, przepisów prawa cywilnego, spółek prawa handlowego, prawnych aspektów ustanawiania zabezpieczeń,
 • wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, w tym szczególnie negocjacje telefoniczne,
 • minimum 2 lata doświadczenia pracy w działach restrukturyzacji i windykacji w instytucji finansowej,
 • sumienność, dokładność, dobra organizacja  pracy i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość pakietu MS Office głównie MS Excel,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • motywacja i zorientowanie na cel,
 • mile widziana własna inicjatywa, proponowanie własnych pomysłów przekładających się na efektywność pracy swojej i zespołu.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznej, nastawionej na zmianę organizacji,
 • pracę w nowoczesnym biurze w świetnej lokalizacji, jak również pracę zdalną,
 • elastyczny czas pracy,
 • pakiet pozapłacowych benefitów.

Administratorem Danych Osobowych jest “PEKAO LEASING” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00‑844), ul. Grzybowska 53/57 (dalej: „my”).

Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26, mailowo na adres: [email protected] , telefonicznie pod numerem 22 54 82 100, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych [email protected]

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia tej rekrutacji jest art. 221 Kodeksu pracy.

Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie możemy uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji.

Twoje dane możemy przekazywać:

- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

- innym odbiorcom – np. kurierom, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko na czas bieżącej rekrutacji.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia przez Ciebie takiej zgody.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w razie gdyby były niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy