Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Specjalista w Zespole Personalnym i Szkoleń

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 13.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Specjalisty w Zespole Personalnym i Szkoleń

  Miejsce pracy: Poznań

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników;
  • Obsługa kadrowa pracowników (prowadzenie akt osobowych, rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy, obsługa delegacji, wydawanie zaświadczeń wynikających ze stosunku pracy i inne, obsługa programu kadrowego);
  • Udział w przygotowaniu i prowadzeniu rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych;
  • Obsługa administracyjna komisji socjalnej i antymobbingowej;
  • Prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników, szkoleniami wstępnymi i okresowymi bhp oraz praktyk studenckich i zawodowych;
  • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
  • Monitorowanie terminowości sporządzania ocen pracowników;
  • Zarządzanie indywidualnymi programami rozwoju zawodowego;
  • Prowadzenie spraw związanych z opisami i wartościowaniem stanowisk pracy.

  Wymagania niezbędne:

  wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia, prawo

  doświadczenie: min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach kadrowych

  pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa związanych ze stosunkiem pracy
  • dobra obsługa MS Office oraz programu Płatnik
  • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na sytuacje stresowe
  • terminowość, odpowiedzialność, dyscyplina, dyskrecja
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
  • skuteczna komunikacja.

  Oferujemy:

  • wdrożenie na stanowisku pracy
  • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń w kierunku ZZL,
  • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę.

  Wymagane dokumenty:

  • CV
  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ
   
  zawierające poniższą klauzulę:
   
  „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”
   
   
  Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 12.06.2019
   
  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.11.2018r.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.